ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  19 มกราคม 2565

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 41 คำอธิษฐานภาวนาของโมเสส (ฉธบ
10:10)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)
EP.41 คำอธิษฐานภาวนาของโมเสส (ฉธบ
10:10)
เนื่องด้วยชาวอิสราเอลไม่เชื่อฟังพระยาห์เวห์ นับตั้งแต่วันที่พวกเขาออกจากอียิปต์ บ่นว่า หวาดกลัว เปลี่ยนวิถีทางอย่างรวดเร็ว แม้ได้เห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ แทนที่จะถอดใจ สิ่งที่โมเสสกระทำ คือ ท่านอธิษฐานภาวนาเพื่อประชากรที่กบฏ ท่านได้อธิษฐาน 40 วัน 40 คืน ทั้งก่อนที่จะรับพระบัญญัติ 10 ประการ และหลังจากที่ชาวอิสราเอลได้ทำบาปหนักด้วยการทำรูปเคารพ ท่านได้อธิษฐานภาวนาเพื่อประชากรของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ ความรักย่อมอดทนนาน ภาวนาและให้โอกาสกันในการกลับตัวกลับใจ พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานเพื่อเราคนบาปอยู่ร่ำไป มิได้มาเพื่อตัดสินลงโทษ แต่เพื่อช่วยให้รอดพ้น อธิษฐานภาวนาอยู่เสมอ เชื่อมั่นในความดีและพระเมตตาของพระเจ้า

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน