ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  19 มกราคม 2565

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 39 ทำไมชาวอิสราเอลจึงเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร (ฉธบ 7:8)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

EP.39 ทำไมชาวอิสราเอลจึงเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร (ฉธบ 7:8)
พระยาห์เวห์ทรงเลือกชาวอิสราเอล
มิใช่เพราะพวกเขาเป็นชนชาติเข้มแข็งมั่นคง
ที่มีประชากรมากกว่าชนชาติอื่น ๆ
พวกเขาเป็นเพียงชนชาติเล็กที่สุดด้วยซ้ำ
แต่เพราะพระองค์ทรงรัก ทรงซื่อสัตย์ต่อพระสัญญา
ที่ให้ไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขา
ทรงกระทำอัศจรรย์ต่าง ๆ เพื่อจะได้ชนชาติหนึ่ง
มาเป็นประชากรของพระองค์
การเลือกสรรนี้ทำให้ชาวอิสราเอล
แยกออกจากชนชาติอื่นๆในโลก
เพื่อทำให้พวกเขาเป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่พระองค์
เป็นชนชาติที่พระเจ้าสถิตด้วย
ดั่งที่พระองค์ทรงสัญญากับอับราฮัมว่า
จะกระทำให้พวกเขาเป็นชนชาติใหญ่
ได้รับการอวยพร มีชื่อเสียงเลื่องลือ
และจะนำพระพรมาให้ผู้อื่น
ดำเนินชีวิตชอบธรรม ดึงดูดคนเป็นจำนวนมาก
ให้เชื่อในพระเจ้าและเข้ามาเป็นชนชาติศักดิ์สิทธิ์เช่นกัน

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน