ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  20 ธันวาคม 2564
รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 36 ดาวและคทา กำลังขึ้นมาจากอิสราเอล (กดว.
24:17)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

EP.36 ดาวและคทา กำลังขึ้นมาจากอิสราเอล (กดว.
24:17)
แม้ชาวอิสราเอลจะทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่พระยาห์เวห์ทรงซื่อสัตย์ต่อพระสัญญา เพราะเห็นแก่ผู้ชอบธรรมในหมู่เขา พระองค์ทรงให้ชาวอิสราเอลยึดดินแดนได้ กษัตริย์แห่งโมอับหวาดกลัวชาวอิสราเอล ถึงกับต้องขอตัวช่วย โดยทรงเรียก “บาลาอัม” ซึ่งเป็นผู้ทำนายจากแคว้นเมโสโปเตเมียให้มาสาปแช่งชาวอิสราเอล แทนที่บาลาอัมจะสาปแช่ง เขากลับอวยพรชาวอิสราเอลถึงสามครั้ง เพราะไม่มีผู้ใดสามารถสาปแช่งชนชาติที่พระองค์ทรงอวยพรแล้ว บาลาอัม ผู้ทำนายได้กล่าวว่า จะมีดาวดวงหนึ่ง กำลังขึ้นมาจากยาโคบ คทาอันหนึ่ง กำลังขึ้นมาจากอิสราเอล ยิ่งทำให้พระสัญญาถึงพระผู้ช่วยให้รอดชัดเจนขึ้น พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล ผู้นำความชอบธรรม สันติและความเป็นพี่เป็นน้องแก่เรา

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน