ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  01 กันยายน 2564

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 22 พี่ขายน้อง "โยเซฟ" คนช่างฝัน (ปฐก 45:5)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

EP.22 พี่ขายน้อง โยเซฟ คนช่างฝัน (ปฐก. 45:5)
โยเซฟ เกิดเมื่อบิดาอายุมากแล้ว เขาจึงเป็นบุตรสุดที่รักของท่าน ยิ่งโยเซฟได้เล่าความฝันเป็นนัยว่า เขาจะเป็นผู้ปกครอง ยิ่งทำให้พวกพี่ไม่พอใจ เมื่อสบโอกาส พี่ชายได้วางแผนฆ่าโยเซฟ เมื่อเขามาดูพี่ชายทำงานตามที่บิดาสั่ง ต่อมาเปลี่ยนใจ พวกเขาได้ขายโยเซฟ ให้แก่กองคาราวานที่เดินทางไปอียิปต์ ที่ปรึกษาของฟาโรห์ได้ซื้อโยเซฟ พระยาเวห์ทรงอวยพระพรแก่บุคคลที่โยเซฟอยู่ด้วย โยเซฟรอดจากการถูกใส่ร้ายว่าคิดไม่ซื่อกับภรรยาของเจ้านาย และได้แก้ความฝันของฟาโรห์ ในที่สุด ฟาโรห์ได้แต่งตั้งโยเซฟให้เป็นรองจากพระองค์ เขาจึงมีโอกาสช่วยเหลือและพาครอบครัวมาอยู่ด้วย โยเซฟไปอยู่กับใคร ผู้นั้นก็ได้รับพระพร เพราะเขายึดมั่นในพระยาเวห์ และกระทำแต่ความดี เราสามารถยึดมั่นในพระเจ้าและรู้จักให้อภัยพี่ ๆ เหมือนโยเซฟ คนช่างฝันหรือไม่

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน