ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  17 สิงหาคม 2564
รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 20 "อิสราเอล" ชื่อนี้ได้แต่ใดมา (ปฐก
32:29)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

EP.20 "อิสราเอล" ชื่อนี้ได้แต่ใดมา (ปฐก
32:29)
ยาโคบต่อสู้กับบุรุษผู้หนึ่งจนรุ่งสาง เมื่อบุรุษผู้นั้นไม่สามารถเอาชนะยาโคบ
และกำลังจะจากไป ยาโคบจึงขอให้บุรุษผู้นั้นอวยพร
ถึงจะยอมเลิกต่อสู้และปล่อยไป
เขาได้รับพระพรและมีชื่อใหม่ว่า “อิสราเอล”
เพราะเขาต่อสู่กับพระเจ้าและกับมนุษย์ แล้วก็ชนะ
การเปลี่ยนชื่อจาก "ยาโคบ" เป็น "อิสราเอล"
เพราะเขาเป็นคู่เผชิญหน้ากับพระเจ้า ยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้า
เพื่อจะเป็นพระพรสำหรับลูกหลาน และชนทุกชาติจะได้รับพระพรผ่านทางอิสราเอล
ตามที่พระยาห์เวห์เคยสัญญาไว้กับอับราฮัม พระพร
คือ ลูกหลานมากมาย และดินแดนพระสัญญาที่พระยาห์เวห์เป็นผู้ปกครองดูแล
เราเป็นอิสราเอลใหม่ผ่านทางศีลล้างบาป เราเช่นกันเป็นคู่สัญญา
เป็นพระพรสำหรับตนเอง และเพื่อนพี่น้องรอบข้างด้วยหรือไม่

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน