ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

6. ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อศีลมหาสนิท

- ธรรมล้ำลึกเรื่องการประทับอยู่ในศีลมหาสนิทเป็นความจริงที่เราจะต้องให้ความเคารพ และเราจะต้องพูดอธิบายด้วยความระมัดระวัง

- เราไม่ควรพูดกับเด็กๆว่า “ให้เราไปรับพระกุมารเยซูองค์เล็กๆ” เมื่อความจริงคือพระเยซูเจ้าที่ทรงเป็นผู้ใหญ่แล้ว พระผู้ไถ่บาปผู้ที่ได้ทรงสิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนชีพ และพระองค์ทรงมอบพระองค์เองเป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณของเรา เป็นการถูกต้องถ้าเด็กๆจะนมัสการพระเยซูกุมารในการฉลองวันพระคริสตสมภพ แต่สำหรับความศรัทธาในศีลมหาสนิทนี้แด็กๆจะต้องเคารพบูชาพระเยซูเจ้าที่ทรงเป็นผู้ใหญ่แล้ว เราต้องสอนเด็กๆให้ถูกเทศกาลการฉลองด้วย มีหลักง่ายๆในการอธิบายคือเมื่อเราต้องพูดกับเด็กๆเราควรพูดให้สมบูรณ์ถูกต้องเช่นเดียวกับพูดให้ผู้ใหญ่ คำพูดของเราจะต้องแสดงออกอย่างจริงจังถึงสิ่งที่เราเชื่อและที่เราดำเนินชีวิตตามความเชื่อนั้น

- ควรหลีกเลี่ยงการเตือนเด็กๆเรื่องการสัมผัสแตะต้องศีลมหาสนิท เรื่องนี้ในสมัยปัจจุบันไม่ค่อยมีแล้ว เพราะเราสามารถใช้มือรับศีลมหาสนิทก่อนที่จะรับเข้าปากของเรา แต่เรื่องที่จะต้องสอนเด็กๆก็คือ การกระทำด้วยความเคารพ เราควรซ้อมและเตือนเด็กๆให้กระทำด้วยความตั้งใจอย่างดีที่สุด เราอาจจะสอนโดยเปรียบเทียบถึงการรับของจากผู้ใหญ่ว่าจะต้องทำอย่างไร(ดูภาพบุคคลที่เข้าไปรับรางวัลหรือสิ่งของจากพระเจ้าอยู่หัว)

- ในการพูดถึงการประทับอยู่อย่างแท้จริงของพระเยซูเจ้าเราควรใช้คำพูดง่ายๆซื่อๆ เช่น “ศีลมหาสนิทคือพระเยซูเจ้า” เรื่องนี้เป็นความจริงเพราะพระเยซูเจ้าเองเป็นผู้สอนเรา บอกเราด้วยตัวของพระองค์เอง ควรหลีกเลี่ยงคำอธิบายที่แสดงให้เห็นถึงการขาดความเคารพต่อพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท เช่น “พระเยซูเจ้าซ่อนตัวอยู่ในศีลมหาสนิท” “พระองค์ถูกคุมขังเป็นนักโทษอยู่ในตู้ศีลฯ”  “พระเยซูเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์เมื่อพระสงฆ์เรียกหา” ฯลฯ แต่เราควรช่วยเด็กๆให้เข้าใจถึงการประทับอยู่ของพระเจ้า โดยสำนึกว่าพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพในพระสิริรุ่งโรจน์ ซึ่งคงไว้ซึ่งความงดงามและความยิ่งใหญ่กว่าเดิม


  

เนื้อหาและบทเรียน