ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

4. ศีลมหาสนิทไม่ใช่เป็นรางวัล

เราต้องอย่าทำให้การได้รับศีลมหาสนิทเป็นเครื่องมือควบคุมความประพฤติของเด็ก เราอย่าพูดกับเด็กๆในทำนองนี้ว่า “เธอไม่สมควรได้รับศีลมหาสนิท” หรือ “ถ้าเธอทำอย่างนี้ครูจะไม่ให้เธอรับศีลมหาสนิท” เราไม่มีสิทธิที่จะตัดสินเด็กๆด้วยวิธีนี้ เพราะดูเหมือนว่าเราใช้การรับศีลเป็นเทคนิคหรืออุบายเพื่อให้เด็กนบนอบ แล้วสัญญาว่าจะให้รางวัล คือ การรับศีลฯ เราต้องไม่ใช้พระเยซูเจ้าให้เป็นเหมือนเครื่องมือเสริมอำนาจให้ตัวของเรา .....แต่เราต้องช่วยเด็กๆให้รู้จักพระเยซูเจ้า โดยแสดงให้เด็กๆเห็นชีวิตแห่งการติดตามพระเยซูคริสตเจ้าของตัวของเรานั้นเป็นอย่างไร และเชิญชวนให้พวกเขาเข้าหาพระเยซูเจ้าเมื่อพวกเขาต้องการ เราจะต้องยืนอยู่ข้างหลังเขา ไม่แทรกแซงอิสรภาพของเขา ให้เขาได้รักพระเยซูเจ้าด้วยใจของเขาเอง และนี้แหละจะเป็นการสอนเด็กให้รู้ซึ้งถึงคุณค่าของการรักศีลมหาสนิทอย่างแท้จริง

เราไม่ควรกดดันเด็กๆให้ต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์ก่อนที่จะเข้าไปรับศีลมหาสนิท เราไม่ควรถามเขาว่าทำบาปอะไรมาหรือเปล่า แก้บาปแล้วหรือยัง ถ้าเราทำเช่นนี้ ศีลมหาสนิทจะเป็นเพียงรางวัลสำหรับคนดี ไม่ใช่เป็นบ่อเกิดแห่งพลังสำหรับอนาคต การรับศีลมหาสนิทช่วยชำระล้างบาปเบาของเราได้ เราจะต้องรอบคอบในเรื่องนี้ ความประทับใจที่ได้รับในวัยเด็กจะเป็นความทรงจำที่สืบเนื่องต่อไปในอนาคตยาวนาน และบางครั้งอาจจะส่งผลต่อชีวิตของการเป็นคริสตชนของเขาตลอดไป เราจะต้องคิดถึงบรรดาเยาวชนที่จะต้องถูกประจญล่อลวงให้ทำบาปในรูปแบบต่างมากมาย และหลายครั้งพวกเขาก็พ่ายแพ้ต่อการประจญต่างๆเหล่านั้น ถ้าเขาเกิดความรู้สึกว่าศีลมหาสนิทเป็นของคนที่ดีเท่านั้น เขาก็จะหันหนีไปจากความปรารถนาที่จะรับศีลมหาสนิท แต่ถ้าพิจารณาในแง่ของการเป็นยารักษาโรค ยาป้องกันโรค อาหารที่ให้กำลังฝ่ายจิต คนที่มีบาปเบาก็สามารถเข้ามารับศีลมหาสนิทได้

เราไม่ควรที่จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ว่าต้องเข้ารับศีลอภัยบาปก่อนการรับศีลมหาสนิททุกครั้ง ความจริงแล้วเป็นการถูกต้องถ้าใครมีบาปหนักต้องไปสารภาพบาปก่อนจึงสำควรจะรับศีลฯ แต่ถ้าเราพูดว่าไปแก้บาปรับศีลฯ ความหมายจึงถูกตีความได้ว่าทุกครั้งที่จะรับศีลฯจะต้องไปแก้บาปก่อน ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่สมบูรณ์

เราไม่ควรทำให้เด็กเกิดความรู้สึกหมดกำลังใจโดยชี้ถึงความผิดหรือความไม่สมควรที่เขาไปรับศีลฯ เช่น คำพูดที่ว่า “เธอเข้าไปรับศีลฯได้อย่างไร อย่างนี้ไม่มีประโยชน์หรอก” เราควรใช้คำพูดหรือมีความคิดในอีกทางหนึ่งคือ “ดีแล้ว เธอสามารถเข้าไปรับศีลฯได้แล้ว เมื่อเธอได้รับศีลฯแล้วเธอจะต้องพยายามทำดีแบบพระเยซูเจ้านะ” การทำเช่นนี้จะได้ไม่ทำให้เด็กเกิดความกลัวหรือหันหนีจากศีลฯ ตรงกันข้ามทำให้เขาอยากเข้ามารับศีลฯเพื่อจะได้มีพลังในการทำความดี

เนื้อหาและบทเรียน