ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระเยซูคริสต์ทรงลี้ภัย
        เฮโรดเป็นกษัตริย์ที่เลวร้ายในสมัยนั้น เมื่อท่านรู้ว่าจะมีกษัตริย์พระองค์ใหม่เกิดขึ้น จึงส่งทหารให้ไปสังหารพระกุมารเยซู แต่พระเจ้าทรงบอกยอแซฟทางความฝันว่าให้พาพระกุมารหลบหนีไปอยู่ที่ประเทศอียิปต์ก่อน ให้อยู่ที่นั้นจนเฮโรดสวรรคตจึงได้กลับมาอยู่ที่นาซาเร็ธตามเดิม

ในพระคัมภีร์พูดถึงพระเยซูคริสต์ในวัยเด็กอยู่ตอนหนึ่งคือการเมื่อพระองค์อายุ 12 ขวบ พระองค์ประทับอยู่กับบรรดานักปราชญ์ในพระวิหาร จากนั้นเรื่องของพระองค์ก็เงียบไป จนกระทั่งเมื่อพระองค์อายุได้ 30 ปีเราจึงทราบเรื่องของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง เรื่องที่ควรสังเกตประการหนึ่งก็คือ พระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นชาวยุโรปผิวขาว ศาสนาคริสต์ไม่ได้เป็นศาสนาของฝรั่งตะวันตก ในบัตรอวยพรคริสตมาสเราอาจจะเห็นรูปพระเยซู พระแม่มารีย์และนักบุญยอแซฟในลักษณะต่างๆหลากหลายชนชาติ หลายสีผิว เราอาจจะเห็นรูปของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบของชาวตะวันออก แอฟริกัน อินเดีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี รวมถึงคนไทยด้วย ทั้งนี้เพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นคนไทยด้วย

เนื้อหาและบทเรียน