ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

christmas08คนเลี้ยงแกะตกใจกลัว
         ในค่ำคืนนั้น คนเลี้ยงแกะที่ใครๆพากันดูถูกและมองว่าเป็นคนยากจน ต่ำต้อย และไม่มีราคานั้นได้กลับเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้รับข่าวดีเรื่องการบังเกิดของพระเยซูคริสต์
           ในบริเวณนั้นมีคนเลี้ยงแกะกลุ่มหนึ่งอยู่กลางแจ้ง กำลังเฝ้าฝูงแกะในยามค่ำคืน

ทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าปรกกฎองค์ต่อหน้าเขาและพระสิริของพระเจ้าก็ส่องสว่างรอบตัวเขา คนเลี้ยงแกะมีความกลัวอย่างยิ่ง ทูตสวรรค์จึงกล่าวว่า 

“อย่ากลัวเลย เพราะเรานำข่าวดีมาบอกท่านทั้งหลาย เป็นข่าวดีที่จะทำให้ประชาชนทุกคนยินดีอย่างยิ่ง วันนี้ในเมืองของกษัตริย์ดาวิดพระผู้ไถ่ประสูติเพื่อท่านแล้ว พระองค์คือพระคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านจะรู้จักพระองค์ได้จากเครื่องหมายนี้ ท่านจะพบกุมารคนหนึ่ง มีผ้าพันกายนอนอยู่ในรางหญ้า”  นี้คือเพื่อนกลุ่มแรกของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

เนื้อหาและบทเรียน