ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ข้อคิดจากพระวรสารวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม
"อธิษฐานภาวนาอยู่เสมอโดยไม่ท้อถอย”
ให้อ่านพระวรสาร: ลูกา 18:1-8.

1. การที่ผู้พิพากษาที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เกรงใจมนุษย์ผู้ใดต้องยอมจำนนต่อหญิงม่ายที่มาขอความยุติธรรมในการต่อสู้กับคู่ความของเธอสอนอะไรเราเกี่ยวกับความยุติธรรมและการเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า

2. พระเยซูเจ้าทรงเล่าเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงความจริงที่ว่าหญิงม่ายคนหนึ่งที่ไม่มีที่พึ่งได้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากคู่กรณี และที่สุดเธอได้ใช้ความพากเพียรไม่ย่อท้อในการรบเร้าผู้พิพากษาให้ช่วยเหลือเธอ จนกระทั่งเธอได้รับความยุติธรรมกลับคืนมา

3. “ความพากเพียร” เป็นบทเรียนสำคัญยิ่งสำหรับเราในเรื่อง “ความไว้วางใจ” ในพระเจ้า” และ “การภาวนา” อย่างไม่หยุดหย่อน

4. พระเยซูเจ้าทรงแสดงให้เราเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นผู้พิพากษาทรงพร้อมและว่องไวที่จะประทานความยุติธรรม พระพรและการช่วยเหลือต่างๆให้กับทุกคนที่ร้องขอต่อพระองค์ในยามที่มีความต้องการ แต่พวกเรากลับไม่หนักแน่นและหลงลืมที่จะวอนขอต่อพระองค์

5. พระเยซูเจ้าทรงเล่าเรื่องเปรียบเทียบนี้เพื่อสอนให้เรามี “ความเชื่อมั่น” และมี “ความหวัง” ในพระเจ้า

6. ในชีวิตปัจจุบันของเรานี้ เราอาจจะต้องประสบกับการทดลองและความทุกข์ยากลำบากในรูปแบบต่างๆมากมาย แต่เราจะต้องไม่สิ้นหวัง หรือหมดความไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างเด็ดขาด

7. ในการพิพากษาครั้งสุดท้ายนั้น พระผู้เป็นเจ้าจะเผยแสดงให้เห็นถึงความยุติธรรมของพระองค์เหนือความอยุติธรรมต่างๆที่เราได้รับขณะอยู่ในโลกนี้ และเราจะเห็นว่า “ความรักของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เหนือความตาย”

8. คนดีที่ซื่อสัตย์จะต้องมองไปข้างหน้าด้วยความหวังว่าในวันนั้นเขาจะได้รับรางวัลตามความดีที่เขาได้กระทำ

9. พระเยซูเจ้าทรงจบการเล่าเรื่องของพระองค์ด้วยการตั้งคำถามท้าทายเราว่า “เราเชื่อไหมว่าพระเจ้าจะประทานจะประทานความยุติธรรมหรือช่วยเหลือเรา เมื่อพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาเราทั้งผู้เป็นและผู้ตายในวันสุดท้ายนั้น”

10. “ความเชื่อ” เป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้เราอย่างไม่คิดมูลค่าอะไรเลย พระองค์ประทานให้อย่างเปล่าๆ ถ้าเราต้องการให้ความเชื่อของเรายังคงอยู่ เติบโต และซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิต เราต้องบำรุงความเชื่อของเราด้วย “พระวาจา” ของพระองค์ และ “วอนขอ” พระองค์ให้เพิ่มเติมความเชื่อให้กับเราทุกๆวัน(ลูกา 17:5)

11. เมื่อเราถูกประจญล่อลวง หรืออยู่ในความยากลำบากเราทำอย่างไร เรามอบความหวังไว้กับสิ่งใด เราหวังให้ใครช่วยเหลือเรา เราได้ภาวนาด้วยความเชื่อ และความไว้วางใจต่อพระเมตตาของพระเจ้าและพระญาณเอื้ออาทรของพระองค์หรือเปล่า

"ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานความเชื่อให้แก่ลูก เพื่อให้ลูกจะได้เอาชนะการประจญและอุปสรรคต่างๆในชีวิต โปรดให้ลูกไว้วางใจในพระเมตตาและความรักที่พระองค์ทรงมีต่อลูกๆของพระองค์ โปรดอย่าให้ลูกท้อแท้ใจ หรือหลงลืมที่จะวอนขอพระองค์อยู่เสมอๆด้วยเถิด อาแมน”

เนื้อหาและบทเรียน