ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

01 เพลงฉันจะบิน

01 เพลงฉันจะบิน

ฉันจะบินไปบนท้องฟ้า ฉันจะบินไปบนนภา บินไปยังบ้านของพระบิดา
ฉันจะบินไปบนท้องฟ้า ฉันจะบินไปบนนภา บินไปหาความรักของพระองค์

02 เพลงครอบครัวโป๊งเหน่ง

02 เพลงครอบครัวโป๊งเหน่ง

ครอบครัวโป๊งเหน่ง ครื้นเครงสุขสันต์ มอบรักให้แก่กัน ทุกวันเวลา
ห่วงใยอาทร อาวรณ์ห่วงหา แบ่งปันวันเวลา ให้แก่กันและกัน
เด็ก ๆ ทุกคน อลวนทุกวัน แต่มีรักให้กัน ก็สุขสันต์ทุกครอบครัว

03 เพลงความหวัง

03 เพลงความหวัง

อาจจะผ่านเรื่องราวมากมาย อาจจะผ่านเรื่องราวร้อยพัน แต่มีบางสิ่งที่ไม่อาจลืม
จดและจำขึ้นใจ ว่ามีใครสักคน เขาทำให้โลกของฉัน ให้ใสสว่าง

(รับ) เขาเปลี่ยนความทุกข์ ให้เป็นความหวัง เขานำความรักที่จริงใจ
ฉันได้พบหนทาง ความหวังกำลังใจ หากเจอสิ่งร้ายฉันไม่หวั่นเกรง

หากจะผ่านเรื่องราวมากมาย หากจะผ่านเรื่องราวร้อยพัน ยังมีสายตาแห่งความห่วงใย
คอยติดตามเรื่อยไป ก้าวด้วยใจด้วยความมั่นคง รู้เพียงพระองค์จะทรงดูแล

......ฉันขอเพียงสายตาแห่งความห่วงใย ฉันขอเพียงพระองค์จะทรงดูแล

04 เพลงเทวดาป๋อง

04 เพลงเทวดาป๋อง

เทวดาตัวน้อยล่องลอยมาจากฟากฟ้า นำรอยยิ้มมา พาความรักมาให้
ความหรรษามากมาย แด่เพื่อนทุกคน ตื่นเช้าอากาศสดใส เร่ิมวันใหมใจไม่หมองหม่น
เป็นเด็กดีทุก ๆ คน โลกไม่อลวน ทุกคนครื้นเครง โลกใบใหม่กับวัยเยาว์
ลืมเรื่องราวที่เศร้าอุรา พบสุขสนุกเฮฮา กับเทวดาป๋อง

Version 01


Version 02

05 เพลงจริงใจ

05 เพลงจริงใจ

โลกนี้ช่างดูงดงาม เมื่อยามเรามีรักกัน
พูดอย่างไรคิดเช่นนั้น แบ่งปันกันทุกเวลา

จริงเอยจริงใจ ก้าวไปในวันข้างหน้า
มาเถิดเรา มาร่วมชีวา มอบความจริงใจให้กัน

ทุกครอบครัว ทุกสังคม ไม่โสมนหากยึดมั่น
จริงใจและอภัยให้กัน มอบความรักมั่นนิรันดร

06 เพลงเด็กน้อย

06 เพลงเด็กน้อย

เด็กตัวน้อย น้อย มีฝันเพียงน้อย น้อย เรียงร้อยเป็นเรื่องราว มีเจ้าหญิง มีเจ้าชาย
และมีสายรุ้งงาม ไปแต่งความฝัน ไปห่มความหวัง เป็นพลังถักทอ
ที่ปุยเมฆขาว ที่ดาวล้านดวง ฉันมาทวงถามจากเธอ
ก็โลกใบน้ียังมีที่ว่างให้เราหรือเปล่า
ยังมีปุยเมฆขาว ยังมีดาวล้านดวงอยู่หรือไม่ เรายังเป็นความหวัง
ยังเป็นพลัง คนรุ่นต่อไป คือเราใช่ไหม เด็กในวันนี้

07 เพลงพระเยซูในใจฉัน

07 เพลงพระเยซูในใจฉัน

(รับ) พระเยซูคือใครในใจฉัน ทุกคืนวันเฝ้าแต่หาคำตอบ
ว่าพระองค์คือใครในใจฉัน มาร่วมกันเพื่อค้นหาคำตอบ

1. เก็บพลังสร้างสรรค์เถิดหนา แล้วภาวนาให้พี่น้องรอบกาย
หว่านด้วยรักแทนสื่อความหมาย แสนสบายได้พบพระเยซู (รับ)

2.แม้ทุกข์กระหน่ำซ้ำเติมเพ่ิมทุกวัน ปัญหาร้อยพันเข้ามาทีละนิด
ขอ ขอมีแต่พระองค์ทรงใกล้ชิด นำชีวิตของฉันเป็นพยาน (รับ)

08 เพลงข้าแต่อารักขเทวดา

08 เพลงข้าแต่อารักขเทวดา

ข้าแต่อารักขเทวดา พระเป็นเจ้าทรงกรุณา
มอบข้าพเจ้าไว้ใน ความอารักขาของท่าน

โปรดส่องสว่าง พิทักษ์รักษา
และคุ้มครองข้าพเจ้าตามทางความรอด

ณ วันนี้(คืนนี้) ด้วยเทอญ อาแมน

09 เพลงผลิใบ

09 เพลงผลิใบ

สดสวยงามใส ผลิใบแรกงดงาม
เด็กดีทุกโมงยาม มีความงามในดวงตา

เด็กน้อยผู้เยาว์วัย เป็นผุู้ใหญ่ในวันหน้า
สุภาพกายวาจา คนทั่วหน้าต่างชื่นชม

วาจาไพเราะล้ำ มรรยาทงามดูเหมาะสม
ใจงามน่านิยม คนชื่นชม เด็กดีเอย

เนื้อหาและบทเรียน