ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ความช่วยเหลือจากพระเจ้า
🤩 หากเราเปิดตาเปิดใจ เราจะสัมผัสถึงความช่วยเหลือของพระเจ้าที่มีต่อเราเสมอมา
🙏 ดังนั้น จงอย่าละเลยที่จะขอบพระคุณพระองค์
💟ขอ​​อย่า​ทรง​ซ่อน​พระ​พักตร์​จาก​ข้าพ​เจ้า อย่า​กริ้ว​และ​อย่า​ทรง​ขับไล่​ข้า​รับใช้​ของ​พระ​องค์​เลย พระ​องค์​ทรง​เป็น​ผู้ช่วย​เหลือ​ข้าพ​เจ้า โปรด​อย่า​ทรง​จาก​ข้าพ​เจ้า​ไป อย่า​ทรง​ละทิ้ง​ข้าพ​เจ้า​ไว้ ข้า​แต่​พระ​เจ้า ผู้​ทรง​ช่วย​ข้าพ​เจ้า​ให้​รอด​พ้น (สดด. 27:9)
💟จิตใจ​ของ​เรา​ทั้ง​หลาย​กำลัง​รอคอย​พระ​ยาห์​เวห์ พระ​องค์​ทรง​เป็น​ความ​ช่วยเหลือ ​และ​ทรง​เป็น​โล่​ป้องกัน​ภัย​ของ​เรา (สดด. 33:20)
💟พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​แหล่ง​ลี้ภัย​และ​ทรง​เป็น​พละกำลัง​สำหรับ​ชาว​เรา เป็น​ความ​ช่วยเหลือ​ที่​พร้อม​เสมอ​ใน​ยาม​เดือดร้อน (สดด. 46:1)
💟แต่​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ความ​ช่วยเหลือ​ของ​ข้าพ​เจ้า องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​ค้ำจุน​ชีวิต​ของ​ข้าพ​เจ้า (สดด. 54:4)
💟ท่าน​ทั้ง​หลาย​ผู้​ยำเกรง​พระ​ยาห์​เวห์จง​วางใจ​ใน​พระ​ยาห์​เวห์เถิด พระ​องค์​ทรง​เป็น​ความ​ช่วยเหลือ​และ​ทรง​เป็น​โล่​กำบัง​ของ​เขา (สดด. 115:11)
💟ความ​ช่วยเหลือ​ของ​ข้าพ​เจ้า​ย่อม​มา​จาก​พระ​ยาห์​เวห์ ผู้​ทรง​สร้าง​ท้องฟ้า​และ​แผ่น​ดิน (สดด. 121:2)
💟ผู้​ที่​มี​พระ​เจ้า​แห่ง​ยา​โคบ​คอย​ช่วยเหลือ​ย่อม​เป็นสุข เขา​มี​ความ​หวัง​อยู่​ใน​พระ​ยาห์​เวห์ พระ​เจ้า​ของ​เขา (สดด. 146:5)
💟เขาต้องทนทุกข์เพียงเล็กน้อย แต่จะได้รับบำเหน็จใหญ่หลวง เพราะพระเจ้าทรงทดลองเขา และทรงพบว่าเขาเหมาะสมกับพระองค์ (ปชญ.3:5)
💟อย่า​กลัว​เลย เพราะ​เรา​อยู่​กับ​ท่าน อย่า​กังวลใจ เพราะ​เรา​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน เรา​จะ​ทำ​ให้​ท่าน​มี​กำลัง​เข้มแข็ง​และ​จะ​มา​ช่วยเหลือ​ท่าน​ด้วย จริง​ซิ เรา​จะ​ยึด​ท่าน​ไว้​ด้วย​มือขวา​ให้​ท่าน​มี​ชัย​ชนะ
(อสย. 41:10)
💟เพราะ​เรา​คือ​พระ​ยาห์​เวห์ พระ​เจ้า​ของ​ท่าน เรา​จับมือ​ขวา​ของ​ท่าน​ไว้​ให้​มั่นคง บอก​ท่าน​ว่า “อย่า​กลัว​เลย เรา​จะ​ช่วย​ท่าน” (อสย. 41:13)
💟พระ​ยาห์​เวห์​ผู้​ทรง​สร้าง​ท่าน ผู้​ทรง​ปั้น​ท่าน​ใน​ครรภ์ จะ​ทรง​ช่วยเหลือ​ท่าน (อสย. 44:2)
💟พระ​ยาห์​เวห์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​ช่วย​ข้าพ​เจ้า ดังนั้น ข้าพ​เจ้า​จึง​ไม่​ต้อง​ละอาย ข้าพ​เจ้า​ทำ​หน้า​ของ​ข้าพ​เจ้า​ให้​ด้าน​เหมือน​หิน ข้าพ​เจ้า​รู้​ว่า​ข้าพ​เจ้า​จะ​ไม่​อับอาย (อสย. 50:7)
💟ทัน​ใด​นั้น​บิดา​ของ​เด็ก​ก็​ร้อง​ว่า “ข้าพ​เจ้า​เชื่อ โปรด​ช่วย​ความ​เชื่อ​อัน​เล็กน้อย​ของ​ข้าพ​เจ้า​ด้วย​เถิด” (มก. 9:24)
💟แต่​พระ​ผู้ช่วย​เหลือ​คือ​พระ​จิต​เจ้า ที่​พระ​บิดา​จะ​ทรง​ส่ง​มา​ใน​นาม​ของ​เรา​นั้น จะ​ทรง​สอน​ท่าน​ทุกสิ่ง และ​จะ​ทรง​ให้​ท่าน​ระลึก​ถึง​ทุกสิ่ง​ที่​เรา​เคย​บอก​ท่าน (ยน. 14:26)
💟พระ​องค์​ตรัส​ว่า “ใน​เวลา​ที่​เหมาะ​สม เรา​ได้​รับฟัง​ท่าน และ​ใน​วัน​แห่ง​ความ​รอด​พ้น เรา​ได้​ช่วยเหลือ​ท่าน” ขณะนี้​คือ​เวลา​ที่​เหมาะ​สม ขณะนี้​คือ​วัน​แห่ง​ความ​รอด​พ้น (2คร. 6:2)
💟ข้าพ​เจ้า​อธิษ​ฐาน​ภาวนา​ขอ​ให้​ความ​รัก​ของ​ท่าน​ทวี​ยิ่ง​ขึ้น ทำ​ให้​เกิด​ความ​รู้​และ​วิจารณญาณ​ทุก​เรื่อง (ฟป. 1:9)
💟โดย​เหตุ​นี้ เรา​จึง​พูด​ด้วย​ความ​มั่นใจ​ได้​ว่า “พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ผู้ช่วย​เหลือ​ข้าพ​เจ้า ข้าพ​เจ้า​จะ​ไม่​กลัว มนุษย์​จะ​ทำ​อะไร​ข้าพ​เจ้า​ได้”(ฮบ. 13:6)

เนื้อหาและบทเรียน