ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ความหวัง
🕯สัปดาห์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
เชิญชวนเราให้มี "ความหวัง" ในพระเจ้า
📜ให้พระวาจาพระเจ้าเป็นความหวังแก่เรา
💟จงพิจารณาต่อไปเถิดว่า ทุกยุคทุกสมัย ผู้ที่มีความหวังในพระเจ้าจะไม่อ่อนกำลัง (1มคบ. 2:61)
💟ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพ​เจ้า​วางใจ จิตใจ​ข้าพ​เจ้ามีความหวัง ข้าพเจ้ารอคอย​พระ​วาจา​ของ​พระ​องค์ (สดด. 130:5)
💟เราคริสตชนเข้าใจว่า ความหวังดังกล่าวสำเร็จเป็นความจริงแล้วในองค์พระคริสตเจ้า (บทนำ สดด. 144)
💟พระองค์ทรงกระทำเช่นนี้เพื่อสอนประชากรของพระองค์ว่า ผู้ชอบธรรมต้องรักเพื่อนมนุษย์ พระองค์ประทานความหวังเต็มเปี่ยมแก่บรรดาบุตรของพระองค์ว่า เมื่อเขาทำบาปแล้ว พระองค์ก็ประทานโอกาสให้เขากลับใจ (ปชญ. 12:19)
💟จงวางใจในพระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงช่วยเหลือท่าน จงเดินตามทางตรง และมีความหวังในพระองค์เถิด (บสร. 2:6)
💟ผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่กลัวสิ่งใด เขาจะไม่หวั่นไหว เพราะพระองค์ทรงเป็นความหวังของเขา (บสร. 34:14)
💟แต่​ผู้​มี​ความ​หวัง​ใน​พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ได้​รับ​พลัง​ใหม่ เขา​จะ​กาง​ปีก​บิน​ขึ้นเหมือน​นก​อินทรี เขา​จะ​วิ่ง​และ​ไม่​เหน็ดเหนื่อย เขา​จะ​เดิน​และ​ไม่​อ่อนเปลี้ย (อสย. 40:31)
💟คน​ที่​วางใจ​ใน​พระ​ยาห์​เวห์​ย่อม​ได้​รับ​พระ​พร พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​เป็น​ความ​หวัง​ของ​เขา (ยรม. 17:7)
💟พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​ดี​ต่อ​ทุก​คน​ที่​หวัง​ใน​พระ​องค์ ทรง​ดี​ต่อ​ผู้​ที่​แสวงหา​พระ​องค์ (พคค. 3:25)
💟แต่​ข้าพ​เจ้า​จะ​มองดู​พระ​ยาห์​เวห์ ข้าพ​เจ้า​จะ​หวัง​ใน​พระ​เจ้า ผู้ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น พระ​เจ้า​ของ​ข้าพ​เจ้า​จะ​ทรง​ฟัง​ข้าพ​เจ้า (มคา. 7:7)
💟จง​ชื่นชมยินดี​ใน​ความ​หวัง จง​มี​ความ​อดทน​ต่อ​ความ​ทุกข์ยาก จง​พากเพียร​ใน​การ​ภาวนา (รม. 12:12)
💟ประ​กาศก​อิสยาห์​ยัง​กล่าว​อีก​ว่า ราก​ของ​เจ​ส​ซี​จะ​งอก​ขึ้น พระ​องค์​จะ​ทรง​ขึ้น​มา​ปกครอง​ประชาชาติ นานา​ชาติ​จะ​มี​ความ​หวัง​ใน​พระ​องค์ (รม. 15:12)
💟ถ้า​เรา​มี​ความ​หวัง​ใน​พระ​คริสต​เจ้า เพียง​เพื่อ​ชีวิต​นี้​เท่านั้น เรา​ก็​เป็น​มนุษย์​ที่​น่า​สงสาร​ที่สุด (1คร. 15:19)
💟เรา​ทนทุกข์​ทรมาน​รอบ​ด้าน แต่​ไม่​อับจน เรา​จน​ปัญญา แต่​ก็​ไม่​หมดหวัง (2คร. 4:8)
💟ขอ​พระ​องค์​โปรด​ให้​ตา​แห่ง​ใจของ​ท่าน​สว่าง​ขึ้น เพื่อ​จะ​รู้​ว่า​พระ​องค์​ทรง​เรียก​ท่าน​ให้​มี​ความ​หวัง​ประการ​ใด และ​ความ​รุ่ง​เรือง​ที่​บรรดา​ผู้​ศักดิ์​สิทธิ์​จะ​ได้​รับ​เป็น​มรดก​นั้น​บริบูรณ์​เพียงใด (อฟ. 1:18)
💟ดังนั้น ท่าน​จง​ยืนหยัด​มั่นคง​ใน​ความ​เชื่อ ไม่​หวั่นไหว​จาก​ความ​หวัง​ตาม​ข่าว​ดี​ที่​ท่าน​ได้​รับฟัง ข่าว​ดี​นี้​ประกาศ​แก่​มนุษย์​ทุก​คน​ใน​โลก​นี้ (คส. 1:23)
💟พวกเรา​ตรากตรำ​ทำงาน​และ​ต่อสู้​ก็​เพื่อ​สิ่ง​นี้ เรา​ได้​มอบ​ความ​หวัง​ไว้​ใน​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​ชีวิต และ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​พระ​ผู้​ไถ่​ของ​มนุษย์​ทุก​คน โดย​เฉพาะ​ของ​ผู้​ที่​มี​ความ​เชื่อ (1ทธ. 4:10)
💟ขณะที่​เรา​กำลัง​รอคอยความหวังที่ให้ความสุข คือ​การ​สำแดง​พระ​องค์​ใน​พระ​สิริ​รุ่งโรจน์​ของ​พระ​คริสต​เยซู พระ​เจ้า​ผู้ยิ่งใหญ่​และ​พระ​ผู้​ไถ่​ของ​เรา (ทต. 2:13)
💟เพื่อ​พระ​หรรษ​ทาน​ของ​พระ​องค์​จะ​บันดาล​ให้​เรา​กลับ​เป็น​ผู้​ชอบ​ธรรม​และ​เป็น​ทายาท​ใน​ความ​หวัง​ว่า​จะ​ได้​ชีวิต​นิรันดร (ทต. 3:7)
💟เรา​ปรารถนา​ให้​ท่าน​แต่ละ​คน​แสดง​ความ​กระตือรือร้น​ต่อไป​ จนกว่า​ความ​หวัง​ของ​ท่าน​จะ​สำเร็จ​บริบูรณ์​ใน​วาระ​สุดท้าย (ฮบ. 6:11)
💟เรา​จง​ยึดมั่น​โดย​ไม่​หวั่นไหว​ใน​การ​ประกาศ​ความ​หวัง​ที่​เรา​มี​อยู่ เพราะว่า​พระ​องค์​ผู้​ประ​ทาน​พระ​สัญญา​นั้น​ทรง​ซื่อสัตย์ (ฮบ. 10:23)
💟ความ​เชื่อ​คือ​ความ​มั่นใจ​ใน​สิ่ง​ที่​เรา​หวัง​ไว้ เป็น​ข้อพิสูจน์​ถึง​สิ่ง​ที่​มอง​ไม่​เห็น (ฮบ. 11:1)
💟ดังนั้น ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เตรียม​จิตใจ​ไว้​ให้​พร้อม​ที่​จะ​ปฏิบัติงาน จง​บังคับ​ตนเอง ตั้ง​ความ​หวัง​ทั้งหมด​ไว้​ใน​พระ​หรรษ​ทาน​ซึ่ง​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​นำมา​ประ​ทาน​ให้​เมื่อ​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า​ทรง​สำแดง​พระ​องค์ (1ปต. 1:13)
💟จง​นมัสการองค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า คือ​พระ​คริสต​เจ้า​ใน​จิตใจ​ของ​ท่าน จง​พร้อม​เสมอ​ที่​จะ​ให้​คำอธิบาย​แก่​ทุก​คน​ที่​ต้อง​การ​รู้​เหตุผล​แห่ง​ความ​หวัง​ของ​ท่าน (1ปต. 3:15)
💟ทุก​คน​ที่​มี​ความ​หวัง​ใน​พระ​องค์ ย่อม​ชำระใจ​ของ​ตน​ให้​บริสุทธิ์ เช่น​เดียว​กับที่​พระ​องค์​ทรง​บริสุทธิ์(1ยน. 3:3)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์