ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การให้ความเคารพผู้อาวุโสและผู้สูงอายุ
พระสันตะปาปาฟรังซิส กำหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 4 ในเดือนกรกฎาคมของทุกปี เป็นวันปู่ย่าตายายและผู้สูงอายุ
🥰พระวาจาพระเจ้าบอกเราด้วยเช่นกัน ถึงความสำคัญของการให้ความเคารพและการให้เกียรติพวกท่าน
💟ท่านจะต้องลุกขึ้นต่อหน้าผู้อาวุโสและแสดงความเคารพต่อผู้ชรา ดังนี้ท่านจะยำเกรงพระเจ้า เราคือพระยาห์เวห์ (เลวีนิติ 19:32)
💟จงฟังบิดาของเจ้าผู้ให้กำเนิดเจ้า และอย่าดูหมิ่นมารดาของเจ้าเมื่อนางแก่ (สุภาษิต 23:22)
💟ท่านจงไปอยู่ในกลุ่มของบรรดาผู้อาวุโส ถ้าผู้ใดมีปรีชาก็จงเข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับเขา (บุตรสิรา 6:34)
💟อย่ามองข้ามคำสั่งสอนของบรรดาผู้อาวุโส เพราะเขาก็ได้เรียนรู้มาจากบรรพบุรุษ เช่นเดียวกัน ท่านจะเรียนรู้จากเขาให้รู้จักคิดและรู้จักวิธีตอบตามกาลเทศะ (บุตรสิรา 8:9)
💟สิ่งที่น่าชื่นชมยิ่ง คือคนผมขาวที่รู้จักวินิจฉัย และผู้อาวุโสที่รู้จักให้คำแนะนำ (บุตรสิรา 25:4)
💟อย่า​ว่ากล่าว​ผู้อาวุโส​อย่าง​รุนแรง แต่​จง​บอกกล่าว​อย่าง​ที่​กระทำ​ต่อ​บิดา จง​ปฏิบัติ​ต่อ​ผู้​ที่​อ่อน​วัย​อย่าง​น้อง​ชาย (1 ทิโมธี 5:1)
💟จง​ปฏิบัติ​ต่อ​สตรี​อาวุโส​อย่าง​มารดา และ​ปฏิบัติ​ต่อ​สตรี​ที่​อ่อน​วัย​อย่าง​น้องสาว​ด้วยใจ​บริสุทธิ์​แท้​จริง (1 ทิโมธี 5:2)
💟จงเอาใจใส่ดูแลหญิงม่ายที่ไร้ญาติ ถ้าหญิงม่ายคนใดมีบุตรหลาน ก็ให้บรรดาบุตรหลานเหล่านั้นเรียนรู้หน้าที่ต่อครอบครัวเสียก่อน และทดแทนบุญคุณบิดามารดาของตน เพราะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย” (1 ทิโมธี 5:3-4)
💟ถ้าผู้ใดไม่เอาใจใส่ดูแลญาติพี่น้องของตน โดยเฉพาะคนที่อยู่ในบ้านเดียวกัน ก็เท่ากับว่าได้ปฏิเสธความเชื่อและเลวยิ่งกว่าผู้ไม่มีความเชื่อเสียอีก (1 ทิโมธี 5:8)
💟ผู้อาวุโส​ที่​ปฏิบัติ​หน้าที่​อย่าง​ดี​ควร​ได้​รับ​รางวัล​เป็น​สอง​เท่า โดย​เฉพาะ​ผู้​ที่ทำงาน​หนัก​ใน​การ​เทศน์​และ​การ​สอน (1 ทิโมธี 5:17)
💟คน​หนุ่ม​ทุก​คน จง​อยู่​ใต้​อำนาจ​บรรดา​ผู้อาวุโส จง​มี​ความ​ถ่อม​ตน​ต่อ​กัน​เถิด​เพราะ​พระ​เจ้า​ทรง​ต่อต้าน​คน​เย่อหยิ่ง​จองหอง แต่​ประ​ทาน​พระ​หรรษ​ทาน​แก่​ผู้​ถ่อม​ตน (1 เปโตร 5:5)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์