ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ความซื่อสัตย์
ความซื่อสัตย์

คุณธรรมพื้นฐานที่ควรสร้างให้เป็นลักษณะนิสัยที่ดีติดตัว นำให้เราเป็นคนมีความรับผิดชอบ เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจ
📜พระวาจาพระเจ้าก็มีคำแนะนำไว้ มา มาอ่านและนำไปใช้กัน
💟จง​ยำ​เกรง​พระ​ยาห์​เวห์ และ​รับ​ใช้​พระองค์​อย่าง​ซื่อสัตย์​สุด​จิตใจ​เถิด จง​คำนึงถึง​เหตุการณ์​ยิ่งใหญ่​ที่​พระองค์​ทรง​กระทำ​เพื่อ​ท่าน (1ซมอ. 12:24)
💟ขอให้​พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​ตอบ​แทน​แต่​ละ​คน​ตาม​ความชอบ​ธรรมและความซื่อสัตย์​ของ​เขา (1ซมอ. 26:23)
💟พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​รังเกียจ​การ​พูด​เท็จ พระ​องค์​พอ​พระ​ทัย​ทุก​คน​ที่​ประพฤติ​ซื่อสัตย์ (สภษ. 12:22)
💟ความ​เมตตากรุณา​และ​ความ​ซื่อสัตย์​ชดเชย​ความ​ผิด ผู้​ยำเกรง​พระ​ยาห์​เวห์​ย่อม​หลีกหนี​ความ​ชั่ว (สภษ. 16:6)
💟คน​ซื่อสัตย์สุจริต​จะ​ได้​รับ​พร​มากมาย แต่​ผู้​ที่​ร่ำรวย​อย่าง​รวดเร็ว​จะ​ไม่​พ้น​โทษ (สภษ. 28:20)
💟มิตรสหายซื่อสัตย์ เป็นที่ปกป้องแข็งแรง ใครพบมิตรเช่นนี้ก็เหมือนได้พบสมบัติ (บสร. 6:14)
💟อย่าทำร้ายผู้รับใช้ที่ทำงานอย่างซื่อสัตย์ และลูกจ้างที่รับใช้ท่านเต็มกำลัง (บสร. 7:20)
💟จงซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ทำงานอย่างขะมักเขม้น จงประกอบอาชีพเลี้ยงตนจนถึงวัยชรา (บสร. 11:20)
💟การให้สินบนและความอยุติธรรม จะถูกขจัดให้สิ้น แต่ความซื่อสัตย์จะคงอยู่ตลอดไป (บสร. 40:12)
💟เชื้อสายของเขาซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญา ลูกหลานต่อมาก็ซื่อสัตย์ตามแบบเขาด้วย (บสร. 44:12)
💟ความ​ชอบ​ธรรม​จะ​เป็น​ดัง​ผ้า​คาด​สะเอว ความ​ซื่อสัตย์​จะ​เป็น​เหมือน​เข็มขัด​คาด​บั้นเอว​ของ​เขา (อสย. 11:5)
💟ความ​ชั่วร้าย​ของ​ท่าน​จะ​ลงโทษ​ท่าน ความ​ไม่​ซื่อสัตย์​ของ​ท่าน​จะ​กล่าว​โทษ​ท่าน (ยรม. 2:19)
💟ดู​ซิ ผู้​มี​จิตใจ​ไม่​ซื่อตรง​ก็​จะ​ล้ม​ลง แต่​ผู้​ชอบ​ธรรม​จะ​มี​ชีวิต​เพราะ​ความ​ซื่อสัตย์” (ฮบก. 2:4)
💟วิบัติ​จง​เกิด​แก่​ท่าน ธรร​มา​จารย์​และ​ฟา​ริ​สีหน้า​ซื่อ​ใจ​คด ท่าน​ถวาย​หนึ่ง​ใน​สิบ​ของ​สะ​ระ​แห​น่ ผักชี ยี่หร่าแต่​ได้​ละเลย​ธรรม​บัญญัติ​ใน​เรื่อง​ที่​สำคัญ เช่น ความ​ยุติธรรม ความ​เมตตากรุณา และ​ความ​ซื่อสัตย์ บท​บัญญัติ​เหล่า​นี้​จำเป็น​ต้อง​ปฏิบัติ​โดย​ไม่​ละเว้น​บท​บัญญัติ​อื่นๆ (มธ. 23:23)
💟นาย​พูด​ว่า ‘ดี​มาก ผู้​รับใช้​ที่​ดี​และ​ซื่อสัตย์ เจ้า​ซื่อสัตย์​ใน​สิ่ง​เล็กน้อย เรา​จะ​ให้​เจ้า​จัดการ​ใน​เรื่อง​ใหญ่ๆ จง​มา​ร่วม​ยินดี​กับ​นาย​ของ​เจ้า​เถิด’ (มธ. 25:23)
💟ผู้​ที่​ซื่อสัตย์​ใน​เรื่อง​เล็กน้อย ก็​จะ​ซื่อสัตย์​ใน​เรื่อง​ใหญ่​ด้วย ผู้​ที่​ไม่​ซื่อสัตย์​ใน​เรื่อง​เล็กน้อย ก็​จะ​ไม่​ซื่อสัตย์​ใน​เรื่อง​ใหญ่​ด้วย (ลก. 16:10)
💟ส่วน​ผล​ของ​พระ​จิต​เจ้า​ก็​คือ​ความ​รัก ความ​ชื่นชม ความ​สงบ ความ​อดทน ความ​เมตตา ความ​ใจดี ความ​ซื่อสัตย์ ความ​อ่อนโยน และ​การ​รู้จัก​ควบคุม​ตนเอง (กท. 5:22-23)
💟จง​ให้การ​สมรส​เป็น​ที่​นับถือ​จาก​ทุก​คน สามี​ภรรยา​จง​ซื่อสัตย์​ต่อ​กัน เพราะ​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ตัดสิน​ลงโทษ​ผู้​ผิด​ประเวณี​และ​ผู้​เป็นชู้ (ฮบ. 13:4)
💟ข้าพ​เจ้า​เห็น​สวรรค์​เปิด และ​เห็น​ม้า​ขาวตัว​หนึ่ง ผู้​ขี่​มี​ชื่อ​ว่า “ผู้​ซื่อสัตย์” และ “ผู้​เชื่อถือ​ได้” เขา​ตัดสิน​และ​ทำ​สงคราม​ด้วย​ความ​ยุติธรรม (วว. 19:11)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์