ทำไมจึงต้องอ่านพระคัมภีร์ทำไมจึงต้องอ่านพระคัมภีร์
       คริสตชนคาทอลิกในบ้านเราไม่ได้รับการแนะนำ ให้อ่านพระคัมภีร์มาในอดีต เราเพิ่งจะมาส่งเสริมให้คริสตชนฆราวาสอ่านพะคัมภีร์ เมื่อไม่นานมานี้และหลายๆคนก็มองไม่เห็นประโยชน์ของการอ่านพระคัมภีร์ เพราะคิดว่าการได้ฟังพระสงฆ์เทศน์ในวัดแต่ละอาทิตย์ก็เพียงพอแล้วโดยไม่จำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม        แต่ชีวิตของคริสตชนมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดในชีวิตของเราเป็นประจำวันและปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราก็ไม่ตรงกับบทเทศน์ในวันอาทิตย์นั้นที่เราได้ยินมา ดังนั้นเราก็ไม่ทราบว่าจะทำการแก้ไขปัญหาที่มีในชีวิตของเราอย่างไร แต่ถ้าเราได้อ่านพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระวาจาของพระเจ้า พระองค์สอนเราว่าเราจะต้องทำตัวอย่างไร เมื่อมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเรา ซึ่งเราจะค้นหาได้จากพระคัมภีร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะสามารถแก้ปัญหาของเราได้ทันที แต่ก็ช่วยบรรเทาปัญหาของเราได้เป็นอย่างดี

       ได้มีผู้เล่าว่า มีหญิงคนหนึ่งได้สูญเสียสามีของเธอไป และเธอก็มีความเศร้าโศกเสียใจมาก และไม่คิดว่าจะมีชีวิตต่อไปได้ จึงได้คิดฆ่าตัวตายโดยไปเช่าโรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อใช้เป็นสถานที่ฆ่าตัวตาย แต่เมื่อได้เห็นพระคัมภีร์อยู่บนโต๊ะ ก็ลองหยิบมาอ่านดูก็ได้พบข้อความประทับใจเกี่ยวกับความรักของพระเจ้า และได้เลิกคิดฆ่าตัวตาย และได้เปลี่ยนชีวิตที่เศร้าสร้อยมาเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความร่าเริงยินดีที่มีโอกาสได้รับใช้คนอื่น ช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นจากความทุกข์และตัวเองก็มีความสุขมากจนปัจจุบันนี้

       การอ่านพระคัมภีร์จึงเป็นการนำพระวาจาอันทรงชีวิตของพระเป็นเจ้ามาใช้กับชีวิตของเรา และทำให้เราได้พบกับความสุขและสันติกับพระเจ้าอย่างแท้จริง

  ประโยชน์ที่สำคัญของการอ่านพระคัมภีร์ก็คือ
1. เราจำเป็นจะต้องรู้พระวจนะของพระเป็นเจ้าและเข้าใจพระวจนะของพระเป็นเจ้า เพื่อจะได้ทราบถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงรักอย่างไรและพระองค์ทรงพระประสงค์ให้เราปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเป็นที่พอพระทัยของพระเป็นเจ้า

         สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการเรียนคำสอนนั้นเป็นแต่เพียงส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่สำคัญของพระคัมภีร์เท่านั้นเอง แต่เราจะเข้าใจพระเป็นเจ้ามากขึ้น รู้จักพระองค์มากขึ้นและรู้พระวาจาหรือคำสอนของพระองค์มากขึ้นจากการอ่านพระคัมภีร์

2. เราจำเป็นต้องรู้พระวจนะของพระเป็นเจ้าเพื่อเราจะได้สามารถมีชีวิตจิตที่เจริญเติบโตขึ้นไม่ใช่เป็นเด็กแคระแกรนอยู่อย่างเดิม แต่เราจำเป็นต้องเจริญเติบโตขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตวิญญาณของเรา เพื่อเราจะได้พบกับความรอดเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้ว

3. เราจำเป็นต้องรู้พระวจนะของพระเป็นเจ้าเพื่อเราจะได้นำมาใช้เป็นเกราะป้องกันศัตรูฝ่ายวิญญาณของเรา เหมือนกับที่พระเยซูเจ้าได้ถูกมารผจญหลังจากที่พระองค์จำศีลเป็นเวลา 40 วัน 40 คืน ตาพระองค์ก็ได้นำพระคัมภีร์มาใช้เป็นเกราะป้องกันพระองค์ให้พ้นจากการล่อลวงของมารร้าย

4. เราจำเป็นต้องรู้พระวจนะของพระเจ้า เพื่อเมื่อเราพบปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเรา เราจะได้รู้ว่าเราจะจัดการกับปัญหานั้นอย่างไร อย่างถูกต้องและมีเป้าหมายโดยอาศัยพระวจนะของพระเจ้ามาเป็นแนวทางการตัดสินใจที่ถูกต้องของเรา

        นี่คือบางสิ่งบางอย่างที่เราได้จากการอ่านพระคัมภีร์และเราจำเป็นจะต้องอ่านพระคัมภีร์เพื่อจะได้มาใช้กับชีวิตของเรา