คลิปวิดีโอเกี่ยวกับนักบุญโยเซฟ

หมวดหลัก: News
posted by: คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
ฮิต: 151

ปีนักบุญโยเซฟ
บทนำของสมณลิขิต "ด้วยหัวใจของบิดา" (หน้า 6-10)

เรื่องราวของโยเซฟ

เรื่องน่าทึ่งของนักบุญโยเซฟ ช่างไม้

ปีนักบุญโยเซฟ ตอน 'บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง'โป๊ปฟรังซิสทรงรักรูป "นักบุญโยเซฟกำลังนอนหลับ"


 'บทสรุปและบทภาวนา' ของสมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา

ด้วยหัวใจของบิดา ตอน ท่านเป็นบิดาผู้กล้าหาญและสร้างสรรค์


ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725