หน้าแถวและแนวทาง 26.การให้

หมวดหลัก: คู่มืออบรม
posted by: ศิริลักษณ์ เบญจภุมริน
ฮิต: 5219

การให้26.การให้
ความหมาย  มอบ  สละ  อนุญาต
ข้อคิด / คำคม  
   “จงจำไว้ว่า  การให้เป็นเหตุให้มีความสุข มากกว่าการรับ”
   “จงให้มากกว่าที่เขาคาดหวัง  และให้ด้วยความยินดี”
   “จงมีน้ำใจอัธยาศัยไมตรีอันดีต่อทุกคน”
   “เมื่อคุณดีต่อคนอื่น  คุณก็ดีต่อตัวคุณเอง”
   “ให้อภัยตนเอง และผู้อื่นเสียบ้าง”
   “อย่าร่ำร้องสิ่งใดจากสังคม  โดยที่คุณยังไม่ได้เป็นผู้ให้”
   “จงจำไว้ว่า  การเป็นตัวอย่างเป็นคำสอนที่ดีที่สุด”
ประโยชน์ของการให้  
    1.ทำให้เกิดความรัก  การเสียสละ  การช่วยเหลือแบ่งปัน
    2.ทำให้เรารู้จักสังเกตุความต้องการของคนอื่น  ที่เราสามารถช่วยเหลือได้
    3.สังคมเกิดความสงบสุข  มีสันติ
    4.รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม
    5.ชีวิตและหน้าที่การงานประสบความสำเร็จ  มีความก้าวหน้า
    6.เป็นที่ยอมรับของสังคม

โทษของการไม่รู้จักให้  
    1.เกิดความเห็นแก่ตัว
    2.เกิดการแก่งแย่งกัน ริษยากัน
    3.สังคมวุ่นวาย มีการแบ่งชนชั้นกันมากขึ้น
    4.ชีวิตและหน้าที่การงานอาจประสบความล้มเหลว
    5.ชีวิตไม่มีความสุข
    6.ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม

เนื้อหาในพระคัมภีร์ 
“ถ้าเขาจะขอสิ่งใดจากท่าน ก็จงให้อย่าเมินหน้าจากผู้ที่อยากขอยืมจากท่าน”( มธ 5 : 42 )

 “ถ้าผู้ใดมีเสื้อสองตัวจงปันให้แก่คนไม่มี  และใครมีอาหารจงปันให้เหมือนกัน”( ลก 3 : 11 )

 “บรรดาผู้ที่เชื่อถือนั้นก็อยู่พร้อมกัน ณ ที่แห่งเดียว และทรัพย์สิ่งของของเขาเหล่านั้นเขาเอามารวมกันเป็นของกลาง”   ( กจ 2 : 44 )

“จงเห็นอกเห็นใจช่วยธรรมิกชนเมื่อเขาขัดสน  จงมีน้ำใจอัธยาศัยไมตรี”( รม 12 : 13 )

“แต่เป็นการให้กันไปให้กันมา ในยามที่พวกท่านมีบริบูรณ์เช่นเวลานี้  ท่านก็ควรจะช่วยคนเหล่านั้นที่ขัดสน  แลในยามที่เขามีบริบูรณ์ เขาก็จะได้ช่วยพวกท่านเมื่อขัดสน”   ( 2 คร 8 : 14 )

“ทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจ มิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ  เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้น ที่ให้ด้วยใจยินดี”   ( 2 คร 9 : 7 )

“ท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์”  ( ฟป 2 : 5 )

“เราขอวิงวอนพวกท่านให้ตักเตือนคนที่เกียจคร้าน  หนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจ  ชูกำลังคนที่อ่อนกำลัง และมีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งปวง”  ( 1 ธส 5 : 14 )

“จงกำชับให้เขากระทำดี  ให้กระทำดีมาก ๆ ให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และไม่เห็นแก่ตัว”  ( 1 ทธ 6 : 18 )

บทความ  GIVING  IS  A  PLEASURE
       มีเด็ก 2 พี่น้องได้รับเงินจากพ่อให้ไปดูหนัง  เป็นหนังคาวบอย  ควบม้า  ยิงปืน  ซึ่งเป็นที่รอคอยของเด็ก ๆ มากที่จะดูหนังประเภทนี้  เมื่อกลับมาบ้าน  พ่อได้ถามคนพี่ว่า
“เป็นงัยหนังวันนี้ลูกชอบไหม ?  ชาลี”
“มันไม่สนุกเลยฮะพ่อ”  พูดในลำคอ
“อ้าว ! ทำไมล่ะ”  พ่อถาม
“มันอย่างนี้ครับพ่อ  ระหว่างทางไปโรงหนัง  เราพบคนยากจนกำลังร้องไห้อยู่  เมื่อถามเขาว่า 
ทำไมต้องร้องไห้ล่ะ  เขาก็บอกว่าเขาหิวมาก  ผมจึงเก็บความคิดนี้ไว้ตลอดเวลาในการดูหนัง  ดังนั้น หนังมันจึงจืดไปเลย”
 พ่อจึงหันมาถามคนน้องบ้างว่า
 “เป็นงัยลูกหนังวันนี้  เจอรี่”
 “ดีมากเลยครับ แจ๋วจริง”  เจอรี่ตอบพลางหัวเราะ
 “หนังเกี่ยวกับอะไรล่ะ”
 “ไม่รู้ซิครับพ่อ”
 “เธอไม่รู้รึ  ทำไมเป็นงัยล่ะ”
 “ ก็…พ่อ  ผมจะเล่าความจริงให้ฟัง  ผมไม่ได้ไปดูหนังหรอกพ่อ  ผมไปเดินเล่นในสวนสาธารณะแทนฮะ เนื่องจากเราไปพบคนจนหิวข้าวกำลังร้องไห้  ผมจึงให้เงินที่จะไปดูหนังซึ้อข้าวให้เขากิน จริง ๆ
นะครับพ่อ  ผมมีความสุขมากเลย  สุขจริงเชียวล่ะ”

พฤติกรรมที่ปรารถนาให้ผู้เรียนปฏิบัติ
   + ให้ผู้เรียนรู้จักเสียสละบางอย่างที่จำเป็นสำหรับผู้อื่นมากกว่า
   + ให้ผู้เรียนรู้จักแบ่งปันให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า
   + รู้จักสังเกตุถึงความต้องการของคนรอบข้าง  และพร้อมที่จะช่วยเหลือเขา เท่าที่เราสามารถจะช่วยได้

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725