หน้าแถวและแนวทาง 22 ความเมตตา

หมวดหลัก: คู่มืออบรม
posted by: ศิริลักษณ์ เบญจภุมริน
ฮิต: 9470

ความเมตตาความเมตตา

ความหมาย ความรักและเอ็นดู  ความปรารถนาจะให้ผู้อื่นได้สุข 
ข้อคิด   “จงให้มากกว่าที่เขาคาดหวัง และให้ด้วยความยินดี”
   “อย่าได้หัวเราเยาะใครที่พลาดพลั้ง  หากยังไม่เคยทำสิ่งนั้น”
   “ความเมตตา คือบ่อเกิดแห่งความกรุณา”
   “มนุษย์ สูงศักดิ์หรือต่ำต้อย  ต่างกันเพียงความรู้สึก”
   “ความเมตตา คือภาษาที่คนใบ้สามารถได้ยิน และคนตาบอดสามารถเห็นได้”

ประโยชน์ของการมีความเมตตา 
     1.ช่วยให้เราเป็นสุขุม  ไม่หุนหันพลันแล่น
     2.ไม่เบียดเบียนผู้อื่น รู้จักที่จะเป็นผู้ให้ด้วยความจริงใจ
     3.เกิดความรัก และความจริงใจ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
     4.เป็นที่รักใคร่ ชอบพอของผู้อื่น
     5.ชีวิตมีความสุข

โทษของการไม่มีความเมตตา  
   1.เกิดความโกรธแค้น  นำไปสู่ความอาฆาต พยาบาท
   2.ทำให้เกิดการทำลาย อาจพาไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินและชีวิต
   3.สังคมไร้ความรัก  ความจริงใจ  เกิดการแบ่งแยก
   4.ชีวิตไม่มีความสุข  ไม่เป็นที่ยอมรับของรอบข้าง

เนื้อหาในพระคัมภีร์ 
“ท่านทั้งหลายจงมีเมตตากรุณา  เหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระทัย  เมตตากรุณา”  ( ลก 6 : 36 )
“ท่านจงเมตตาต่อกัน  มีใจเอ็นดูต่อกัน  และอภัยโทษใหกัน..” ( อฟ 4 : 32 )
 “ถ้าเป็นการเตือนสติก็จงเตือนสติ  ถ้าเป็นการบริจาคก็ให้ด้วยใจกว้างขวางผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่  ผู้ที่แสดงความเมตตา  ก็จงแสดงด้วยใจยินดี”  ( รม 12 : 8 )
 “..จงช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่ โดยคิดถึงตัวเอง เกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้กลงไปด้วย จงช่วยรับภาระของกันและกัน”( กท 6 : 1-2 )
“ท่านทั้งหลายจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  เห็นอกเห็นใจกัน  รักกันฉันพี่น้อง มีจิตใจอ่อนโยนและอ่อนน้อม” ( 1 ปต 3 : 8 )

เรื่องสั้น  ACTIONS  SPEAK  LOUDER  THAN  WORDS
          หญิงสาวคนหนึ่งนั่งรถแท๊กซี่กลับบ้าน เพราะว่าฝนตกหนักมาก  ขณะที่กำลังเดินทางอยู่นั้น หล่อนสังเกตเห็นหญิงชราคนหนึ่งยืนรอรถเมล์ด้วยความหนาวท่ามกลางสายฝน  หล่อนจึงสั่งให้แท๊กซี่หยุดและเชื้อเชิญหญิงชราคนนั้นให้เข้ามาในรถเพื่อจะได้ไปส่งหล่อน  ซึ่งจุดหมายปลายทางของหญิงชราคนนั้นก็อยู่คนละทิศคนละทางกับบ้านของหล่อน

         หล่อยได้ให้รถแท๊กซี่ส่งถึงบ้านหญิงชราคนนั้นเรียบร้อย แล้วจึงให้แท๊กซี่ไปส่งบ้านของหล่อน แน่นอนค่าโดยสารครั้งนี้ต้องเป็นจำนวนมากอยู่ทีเดียว เพราะต้องวิ่งกลับไปกลับมา เมื่อรถถึงบ้านของหล่อนๆ ก็กำลังจะจ่ายค่าโดยสารที่บอกทางมิเตอร์  ขณะนั้นเองโชเฟอร์ได้หันมายิ้มกับหล่อนแล้วพูดว่า  “ขอเพียงครื่งเดียวก็พอครับ  ผมขอร่วมจ่าย 50 – 50 สำหรับหญิงชราคนนั้น”

         ความเอื้อเฟื้อ  ความเมตตากรุณามันเป็นโรคติดต่อกัน   กิจการ พูดดังกว่าคำพูด  การแสดงความรักต่อคนอื่นในทุกชั่วขณะของชีวิต  โดยการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ก็จะมีคนเลียนแบบต่อ ๆ กันนั่นเอง

พฤติกรรมที่ปรารถนาให้ผู้เรียนปฏิบัติ  
+ ให้ผู้เรียนรู้จักมีความเมตตาต่อผู้อื่นที่ด้อยกว่า  ผู้ที่ต้องการความรักผู้ที่ขาดแคลน
+ รู้จักอดออมในส่วนที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย  เก็บไว้เป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ขัดสน ผู้ด้อยโอกาส หรือช่วยเหลือตามโครงการสงเคราะห์ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
+ รู้จักที่จะอภัยต่อผู้อื่น เพื่อให้เกิดความรัก  ความสุขในใจ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725