หน้าแถวและแนวทาง 21 ความพยายาม

หมวดหลัก: คู่มืออบรม
posted by: ศิริลักษณ์ เบญจภุมริน
ฮิต: 12936

ความพยายามความพยายาม

ความหมาย  ทำโดยมานะบากบั่น  ไม่ย่อท้อ
สุภาษิต  “ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความสำเร็จอยู่ที่นั่น”
   “เข็นครกขึ้นภูเขา”
   “ฝนทั่งให้เป็นเข็ม”
คำคม/ข้อคิด  
   “แม้จะไร้ถ้อยคำและกำลังใจ  ก็จงอย่าละทิ้งความพยายาม”
   “จงภูมิใจที่เราแพ้เพราะสู้  ไม่ใช่เพราะยอมแพ้”
   “จงจำไว้เสมอว่า  ผู้ชนะคือคนซึ่งทำสิ่งที่ผู้แพ้ไม่อยากทำ”
   “แม้จะไปไม่ถึงจุดหมายที่ใฝ่ฝัน  ขอจงก้าวต่อไปอย่าท้อถอย”

ประโยชน์ของการมีความพยายาม 
    1. มีความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในหน้าที่การ งานหรือกิจกรรมต่าง ๆ
     2. เป็นที่รักและเชื่อถือของคนอื่น
     3.เป็นคนรู้จักอดทน มีความเพียรพยายามในทุกสถานการณ์

โทษของการไม่พยายาม  
     1.หน้าที่การงาน อาจเกิดความเสียหายได้
     2.เป็นคนไม่รู้จักอดทน ยอมแพ้ต่ออะไรง่าย ๆ
     3.ไม่เป็นยอมรับของคนอื่น

เนื้อหาในพระคัมภีร์
 “อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำความดี  เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจ  เราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร”  ( กท 6 : 9 )
“แต่เราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ได้กระทำตัวให้เป็นที่ชอบในการทั้งปวง โดยความเพียรอดทนเป็นอันมาก  ในความทุกข์ยาก ในความขัดสน”(  2 คร  6 : 4 )

บทความ  ความพยายาม
           มีคำพระกล่าวว่า  วายเมเถว  ปุริโส  “เกิดเป็นคนพึงเพียรพยายามเรื่อยไป”  ความเพียร คือความพยายามทำการงานทุกอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ มุ่งหน้าทำเรื่อยไปไม่ถอยหลัง   เมื่อมีความเพียร สิ่งที่ยากก็กลายเป็นง่าย ของหนักก็กลายเป็นเบา  ผลที่อยู่ไกลก็จะใกล้เข้ามา  

          ทุกคนที่ทำงานก็มุ่งผลคือความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้น     แต่คนที่ไม่สำเร็จก็มีมาก    ทั้งนี้เพราะพยายามไปไม่ตลอด   เกิดความรวนเร   เกิดความท้อถอยเสีย    ในระหว่างคนตกน้ำ   ถ้าไม่พยายามตะเกียกตะกายว่ายเข้าหาฝั่ง   ก็ต้องจมน้ำตาย     เรียนวิชา   ถ้าไม่ขยันท่องบ่นสาธยาย     ก็หลงลืม  ศิลปะ  ถ้าไม่หมั่นฝึกซ้อม  ก็ไม่มีความชำนาญ     ทรัพย์  ถ้าไม่บากบั่นแสวงหาก็ไม่ได้เพิ่มพูน

           ไม่มีอะไรเลยที่จะสำเร็จได้โดยความเกียจคร้าน   โชคลาภไม่เคยเดินทางมาหาคนงอมืองอเท้าความเพียรมีอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมมีอยู่ที่นั่น  ความเพียรเป็นเหตุให้คนประสบความสำเร็จได้อย่างมหัศจรรย์   ภูเขาแม้สูงเทียมเมฆก็ยังอาจอยู่ใต้ฝ่าเท้าของคนที่พยายามเดินขึ้นไปได้   ทั่งแท่งโต ๆ ยังอาจฝนให้เป็นเข็มได้   เพราะฉะนั้น  ในการทำงานที่ยาก ๆ หรืองานที่ต้องใช้เวลานานแล้ว  หากไม่ละความพยายามเสีย  ก็จะพบความสำเร็จเข้าสักวันหนึ่งเป็นแน่

พฤติกรรมที่ปรารถนาให้ผู้เรียนปฏิบัติ  
+ ให้รู้จักอดทน มีความมานะในการทำงานหรือกิจการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย หรือที่ได้กำหนดไว้
+ ให้มีความพยายามมาก ๆ งานทุกงานต้องใช้เวลา  ไม่มีอะไรที่ได้มา หรือจะสำเร็จโดยง่าย
+ ไม่ท้อถอย หรือยอมแพ้กับอุปสรรค หรือความยากลำบากที่ผ่านเข้ามาในช่วงชีวิตของเรา

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725