หน้าแถวและแนวทาง 08 การมองคนและทุกสิ่งในแง่ดี

หมวดหลัก: คู่มืออบรม
posted by: ศิริลักษณ์ เบญจภุมริน
ฮิต: 9312
row08.jpgการมองคนและทุกสิ่งในแง่ดี
ความหมาย การมองอุปสรรคต่าง ๆ และสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตในแง่ดี มองด้วยความเข้าใจ การไม่อึดอัดใจ และทำด้วยความสบายใจ การยอมรับ การไม่ตัดสินในการกระทำของคนอื่น ทำและมองในสิ่งที่ดีทั้งของตนเองและผู้อื่น รวมถึงสังคม ที่อยู่รอบข้างข้อคิด  
“ไม่มีสิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์ เพราะแม้แต่นาฬิกาที่ตายแล้ว ยังบอกเวลาได้ตรงถึง 2 ครั้งต่อวัน”
“จงภูมิใจถ้าเราแพ้เพราะสู้  ไม่ใช่เพราะยอมแพ้”
“หลีกเลี่ยงคนที่มองโลกในแง่ร้าย”
“อุปสรรคไม่ใช่ทางแห่งความล้มเหลว  หากเป็นยาวิเศษแห่งความสำเร็จ”
“แสวงหาสิ่งดีที่มีในตัวบุคคล”
“จงมองปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนโอกาสในการฝึกฝนให้มีความเป็นผู้ใหญ่   และรู้จักควบคุมสติ”
“จงยินดีในความสำเร็จของผู้อื่น”
“คนทุกคนที่เราพบ  ล้วนรู้อะไรบางอย่างที่เราไม่รู้   เพราะฉะนั้นจงเรียนรู้จากเขา”
“ในขณะที่กำลังแสวงหาความสุขอันใหญ่หลวงนั้น อย่ามองข้ามความเบิกบานเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิต”
“ตัดสินผู้อื่นจากจุดยืนของเขา  ไม่ใช่จากจุดยืนของเรา”
“เปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตร โดยทำสิ่งดี ๆ ให้เขา”
“รักคนที่ไม่น่ารัก”
“เมื่อคุณดีต่อคนอื่น คุณก็ดีต่อตัวคุณเอง”
“ยอมแพ้เสียบ้าง  ทำลายกำแพงแห่งความถือดีบ้าง  จะพบดีและได้ดี”
“จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น เพราะคุณไม่อาจมีชีวิตยาวนานเพียงพอที่จะทำสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวคุณเอง”
“หนทางที่รวดเร็วที่สุดและแน่นอนที่สุดที่จะชนะการไม่ชอบหน้าคนหนึ่งคนใด ก็คือ  การที่จะต้องออกจากตัวเอง  แล้วทำในสิ่งที่คนนั้นเขาชอบ”

ประโยชน์ของการมองคนและทุกสิ่งในแง่ดี 
1.ชีวิตและหน้าที่การงานประสบความสำเร็จ  มีความก้าวหน้า
2.ทำให้เราเป็นคนใจกว้าง รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
3.ไม่ตัดสินคนอื่นจากพฤติกรรม หรือการกระทำภายนอกของเขาเพียงอย่างเดียว
4.มีสุขภาพจิตดี  ไม่คิดมากกับสิ่งที่ไร้สาระ
5.ชีวิตมีความสุข

โทษของการมองคนและทุกสิ่งในแง่ร้าย 
1.ชีวิตและหน้าที่การงานไม่ประสบความสำเร็จ
2.เป็นคนใจแคบ  เห็นแก่ตัว  มองคนอื่นในแง่ร้าย
3.เป็นคนคิดมาก คิดในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง
4.ชีวิตไม่มีความสุข   

เนื้อหาในพระคัมภีร์ 
“อย่าให้เขาว่าร้ายผู้ใด  อย่าให้เป็นคนมักทะเลาะวิวาทกัน  แต่ให้เป็นคนสุภาพแสดงอัธยาศัยไมตรีอันดีงาม”   ( ทต 3 : 2 )

“ทำไมท่านจึงมองหาผงในตาของผู้อื่น   และไม่เอาใจใส่ถึงซุงทั้งท่อนที่อยู่ในตาของตน”   ( มธ 7 : 1 – 6 )

“อย่าวินิจฉัยโทษเขา  และท่านทั้งหลายจะไม่ได้ถูกวินิจฉัยโทษ  อย่ากล่าวโทษเขา  และท่านทั้งหลายจะไม่ถูกกล่าวโทษ”   ( ลก 6 : 37 )

บทความ  จงมองโลกในแง่ดี
  ความวุ่นวายของโลก  ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสังคม ความไม่แน่นอนของชีวิต   เหล่านี้ อาจทำให้การดำเนินชีวิตของคนเราได้รับความกระทบกระเทือน ประสบความผิดหวัง หรือได้รับเคราะห์กรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง

  หากเป็นเช่นนั้น ก็อย่าเพิ่งประณามโลกนี้ว่า ช่างโหดร้ายทารุณเสียเหลือเกิน
ความจริง  เรื่องของชีวิตจะต้องเป็นอย่างนี้  โลกได้เป็นอย่างนี้มานานแล้วและจะเป็นอยู่อย่างนี้ต่อไปอีกนานกี่กัปป์กี่กัลป์ก็ไม่อาจจะรู้ได้

ดังนั้น  เมื่อถึงคราวประสบเคราะห์กรรม  หรือผิดหวัง ก็ค่อย ๆ ใช้สติปัญญาหาทางแก้ไขด้วยความสุขุมรอบคอบ พิจารณาถึงความจริงที่ว่ามิใช่เราคนเดียวเท่านั้นที่ต้องประสบเคราะห์กรรมเช่นนั้น

คนทั้งโลกเขาก็ต้องประสบเช่นนั้น  ไม่มีใครเลยในโลกนี้ที่จะครองชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องกลุ้มใจ  ไม่ต้องผิดหวัง หรือไม่มีความทุกข์ ชีวิตของคนเราต้องเป็นไปตามจังหวะ ถึงคราวสุขก็สุข ถึงคราวทุกข์ก็ทุกข์

 คราวใดทุกข์  ก็จงทำจิตใจให้เข้มแข็ง  ต่อสู้เอาชนะให้ได้ อย่าท้อแท้หดหู่ โลกย่อมให้ความสุขความสมหวังแก่ผู้มองโลกในแง่ดีเสมอ

พฤติกรรมที่ปรารถนาให้ผู้เรียนปฏิบัติ 
   + ให้มองคนรอบข้าง และมองโลกในแง่ดีไว้ก่อน
   + อย่าตัดสินพฤติกรรม หรือการกระทำภายนอกของคนอื่น
   + จงให้อภัยทุกคน และรักคนอื่นเหมือนรักตนเอง
   + รู้จักมองถึงความต้องการของคนรอบข้าง และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ
  

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725