ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

catepic01.jpgการใช้รูปภาพในการสอนคำสอน
คุณครูคำสอนส่วนใหญ่คงเคยใช้รูปภาพเป็นอุปกรณ์การสอนมาแล้ว เช่น ภาพวาด ภาพโปสเตอร์ ภาพจากหนังสือพิมพ์ หรืออาจจะเป็นภาพสไลด์  แน่นอนเราคงจะประเมินตนได้ว่าเมื่อเรามีการใช้ภาพเป็นสื่อประกอบการสอน เด็กๆจะให้ความสนใจมากกว่าการสอนที่ครูจะใช้การบรรยายแต่อย่างเดียว ดังนั้นในโอกาสนี้จึงอยากจะพูดถึงบทบาทของภาพในการสอนคำสอน เพื่อให้คุณครูได้เกิดความเข้าใจและมั่นใจในการใช้อุปกรณ์ประเภทนี้มากขึ้น เราจะพูดในสามประเด็นดังนี้
1) ทำไมจึงต้องใช้รูปภาพ
2) มีหลักในการเลือกอย่างไร
3) ใช้อย่างไรให้เป็นประโยชน์มากที่สุด

เมื่อพูดถึงรูปภาพเรามักจะนึกถึง ภาพวาด ภาพถ่าย หรือภาพที่เรามองเห็นได้ด้วยตา แต่ยังมีรูปภาพอีกประเภทหนึ่งเป็นภาพทางภาษา (verbal/auditory images) เช่น เรื่องเปรียบเทียบ เรื่องอุปมาอุปมัย ฯลฯ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง เราสามารถที่จะประยุกต์หลักเกณฑ์ที่เราจะเรียนรู้กันในครั้งนี้กับภาพทางภาษาได้ด้วยเช่นกัน

เนื้อหาและบทเรียน