สรุปบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงฟีเลโมน

สรุปบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงฟีเลโมนสรุปบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงฟีเลโมน
        จดหมายฉบับนี้ เปาโลเขียนด้วยลายมือของตนเองถึงฟีเลโมนฝากฝังให้ต้อนรับโอเนสิมัสบุคคลที่เปาโลสอนให้กลับใจขณะอยู่ในคุกและส่งไปประกาศข่าวดี (ในอดีตเคยเป็นทาสของฟีเลโมนแต่หนีไป) ซึ่งมีเนื้อหาที่แสดงถึงความอ่อนโยนของท่าน และยังบ่งบอกถึงความรู้สึกของท่านมี่มีต่อระบบทาสว่าทั้งสองควรอยู่กับฉันพี่น้อง เพราะต่างก็รับใช้พระเจ้าองค์เดียวกัน

เปาโลเรียกโอเนสิมัสว่า บุตรคนหนึ่งของข้าพเจ้า(ข้อ 10) คนที่มีประโยชน์ ดวงใจของข้าพเจ้า น้องชายที่รัก เพื่อนมนุษย์ พี่น้องในองค์พระผู้เป็นเจ้า และเปาโลยังยอมจ่ายหนี้ต่างๆที่โอเมสิมัสติดค้างกับฟีเลโมนด้วย

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725