Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
พระเจ้าประทับอยู่ในพระศาสนจักร
          วัดเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของการประทับอยู่ของพระเจ้า เรามักจะเรียกวัดว่าเป็นบ้านของพระเจ้า ดังนั้นการพาเด็กๆ มาสวดภาวนาในวัดหรือการมาสวดภาวนาต่อหน้าตู้ศีลมหาสนิทจึงเป็นการสร้างจิตสำนึกที่น่ากระทำอย่างยิ่ง นอกจากนั้นพระเจ้ายังคงประทับอยู่ในพิธีกรรมทุกๆ อย่าง เป็นต้น  ในศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดประการ โดยที่เราสัมผัสพระเจ้าโดยผ่านทางสัญลักษณ์หรือสิ่งของที่ใช้ในการ  โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เหล่านี้
          ศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นหนทางสำคัญที่ช่วยเปิดความคิดและจิตใจของเด็กได้สัมผัสกับการประทับอยู่ของพระเจ้าในตัวของพวกเขาเองและในตัวของผู้อื่นเช่นกัน รวมทั้งในสัญลักษณ์ที่ใช้ เช่น แผ่นปัง น้ำ ไฟ น้ำมัน ลมหายใจ ลมและท่าทางต่างๆ ดังนั้นการเตรียมเด็กๆ ของเราเพื่อการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ  จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่ครูคำสอนและพ่อแม่จะช่วยกันให้ความเข้าถึงความหมายของการประทับอยู่ของพระเจ้าในพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้

          การเตรียมเพื่อการรับศีลมหาสนิทครั้งแรกเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะสร้างจิตสำนึกในเรื่องนี้    พระเจ้าทรงประทับอยู่ตัวของเขาและในตัวของเพื่อนๆ ผ่านทางศีลมหาสนิทที่เขารับเอาไว้ในร่างกาย เขาจะต้องเป็นคนดีและเคารพคนอื่น ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน เพราะเขาได้กลับเป็นบุคคลที่สำคัญที่พระเจ้าทรงเลือกที่จะอยู่ด้วยแบบพิเศษ เขาจะต้องดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูเจ้าที่ไปไหนก็ทำความดีที่นั่น เป็นต้นให้ความรักและความช่วยเหลือแก่คนที่ไม่มีใครคิดถึง

          เราลองไล่เรียงไปแต่ละศีลศักดิ์สิทธิ์เราจะพบความรักของพระเจ้าในทุกช่วงเวลาที่สำคัญๆ    ของชีวิตที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้เราคิดถึงพระองค์เป็นพิเศษ พระองค์ต้องการอยู่เคียงข้างเรา  เพื่อช่วยเหลือเราในทุกกรณีของชีวิต

         เด็กๆ มีสำนึกตามธรรมชาติถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในใจของตนเอง   อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเขายังขาดผู้ชี้นำว่าความอัศจรรย์ใจ หรือเรื่องที่เขาประหลาดใจนั้นเป็นพระเจ้าที่อยู่เบื้องหลังของทุกสิ่งที่เกินความเข้าใจของเขา