Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
การประทับอยู่ของพระเจ้าในสิ่งต่างๆ
           เด็กๆ ในสังคมปัจจุบันยิ่งที่อยู่ในสังคมที่เจริญแล้วเติบโตขึ้นมาพร้อมกับสภาพแวดล้อมที่พร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งสิ่งของทางธรรมชาติและสิ่งผลิตจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ เราเองจะต้องสอนเขาให้รู้จักชื่นชมกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้และรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามชนิดของมันและให้เด็กๆ มองสิ่งของต่างๆ นั้นว่าเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึงความรักและความดีงามของพระเจ้า            เราไม่เพียงแต่ให้เขาได้เปิดจิตใจและสติปัญญาต่อการประทับอยู่ของพระองค์ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเท่านั้น แต่เราต้องให้เขามีทัศนคติที่เคารพต่อสิ่งสร้างทุกๆ อย่าง ทั้งสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ

           มีครูคำสอนท่านหนึ่งพยายามสอนแบบนี้ให้ลูกศิษย์ของเขา เขาใช้เวลาตลอดชีวิตของเขาเพื่อช่วยให้พ่อแม่ของเด็กๆ และเพื่อนครูคำสอน ให้ช่วยเด็กๆ สำนึกถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างนี้ เธอได้ยกตัวอย่างเช่น ขณะที่เฝ้ามองดูพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกกับเด็กๆ หรือดูดอกไม้ที่สวยงามก็ให้เราสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันกับเด็กๆ เช่นเดียวกันกับวัยรุ่นที่ทึ่งกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือเกมต่างๆ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นผลงานของพระเจ้าโดยผ่านทางการสร้างสรรค์ของนักคิดและประทานวัสดุต่างๆ ให้เขาได้ผลิตสิ่งดีๆ ขึ้นมาให้เราได้ใช้ แม้แต่ขณะนี้เราก็สามารถให้เด็กได้มองสิ่งต่างๆ รอบห้องเราก็จะเห็นเครื่องหมายแห่งความรักของพระเจ้าอยู่ล้อมรอบตัวของเรา 

            ธรรมเนียมปฏิบัติอย่างหนึ่งของเราคาทอลิกคือ การทำพิธีเสกหรืออวยพรสิ่งของต่างๆ เช่น    การอวยพรรูปพระ สายประคำ ไม้กางเขน หนังสือ รถยนต์ เราอาจจะให้เด็กๆ นำสิ่งของที่เขามีมาให้เราอวยพรให้ก็ได้ ในพิธีไหว้ครูประจำปีของโรงเรียนมีการเสกหนังสือ บางโรงเรียนมีพิธีเสกห้องเรียนและอวยพรนักเรียนตามห้อง ในโอกาสเปิดปีการศึกษาหรือในวันฉลองคริสต์มาส การทำเช่นนี้เป็นการสร้างจิตสำนึกและการถวายสิ่งต่างๆ เหล่านั้นให้อยู่ในความคุ้มครองดูแลของพระเจ้า และเตือนสติเด็กๆ “ที่นี้ สิ่งนี้พระเจ้าประทับอยู่นะ”
การสวดภาวนาก่อนและหลังการทานอาหาร ก่อนและหลังการเรียนและการทำกิจการต่างๆ ก่อนและหลังการเดินทาง เป็นการปลุกจิตสำนึกแห่งการประทับอยู่ของพระเจ้าที่น่าจดจำทั้งสิ้น เราควรให้เด็กๆ ของเราผลัดกันเป็นผู้ก่อสวดโดยฝึกให้เขาได้รู้จักและคุ้นเคยกับการภาวนาจากใจ บางครอบครัวเขียนบทภาวนาก่อนและหลังอาหารติดไว้ที่โต๊ะอาหารหรือที่ตู้เย็น