ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

สุขสันต์วันพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ ค.ศ.2019
สุขสันต์วันพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ ค.ศ.2019
ขอพระกุมารเยซูนำความหวัง สันติสุขและความชื่นชมยินดีสู่จิตใจของท่าน
อวยพรให้มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อเราทุกคนจะได้เป็น "ข่าวดี"
สำหรับเพื่อนพี่น้องที่เราได้พบปะพูดคุยเสมอ...
Merry Christmas & Happy New Year 2019

เนื้อหาและบทเรียน