ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เชิญร่วมรับฟังการบรรยาย พระสมณลิขิตเตือนใจ "จงชื่่นชมยินดีเถิด"

เนื้อหาและบทเรียน