ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลราชบุรี ค่าย "ล้างเท้า" วันที่ 7-29 เมษายน 2018
เพลง ศิษย์พระคริสต์...ผู้รับใช้

เนื้อร้อง-ทำนอง Theresa Lucky
ดนตรี JackMediaSeed


(ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลราชบุรี
ค่าย "ล้างเท้า" วันที่ 7-29 เมษายน 2018 )


ช่วงเวลาเหล่านี้ คือช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้
เปิดใจเราและมองดู ความรักพระเยซูอยู่รอบกาย
มาเป็นศิษย์พระองค์ เดินตามคำสอนที่ให้ไว้
รักพระเจ้าด้วยสุดใจ รักพี่น้องรอบกายเหมือนดั่งรักตน

ผ่านทางการภาวนา ฟังพระวาจาอย่างตั้งใจ
และจะเกิดผลมากมาย ฟังและไปปฏิบัติตาม
อีกแบบอย่างผู้รับใช้ ด้วยใจ สุภาพ และอ่อนหวาน
เป็นถึงพระอาจารย์ ถ่อมตนมาล้างเท้าให้ศิษย์พระองค์

** ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ตามรอยรักของพระองค์
รัก รับใช้ ทุกคน เป็นพยานถึงองค์ผู้ทรงความดี
หากเราเป็นศิษย์พระคริสต์ จงเป็นแบบอย่างชีวิตด้วยใจยินดี
รักเพื่อนผองน้องพี่ ประกาศข่าวดีด้วยชีวิตของตน

***เป็นศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่***
*เราผู้เป็นอาจารย์ยังล้างเท้าให้ท่าน เธอเป็นศิษย์ของฉันจงทำเหมือนกันนะเธอ
คือรัก รับใช้ ด้วยใจยินดีเสมอ แล้วชีวิตของเธอจะเป็นพยานถึงเรา

Download เพลง http://www.kamsondeedee.com/download/music2018/christ_disciple_servant2018.mp3 

Download ดนตรี http://www.kamsondeedee.com/download/music2018/christ_disciple_servant2018_music.mp3

เนื้อหาและบทเรียน