ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007340578
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
848
3956
21128
74407
120823
7340578
Your IP: 3.227.233.78
2019-10-17 07:03

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
กิจกรรมจากพระวรสารนักบุญมัทธิวเรื่องที่ 17
ชื่อเรื่อง : ก ข ค ชีวิตของพระเยซู
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้สรุปชีวิตและคำสอนของพระเยซูในรูปแบบของพจนานุกรมแบบง่ายๆ
วิธีการ : การทำพจนานุกรมพระคัมภีร์พระคัมภีร์สำหรับเด็ก
ดำเนินการ

        1.ให้แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 2-3 คน แล้วมอบหมายให้แต่ละกลุ่มสรุปชีวิตและคำสอนของพระเยซูเจ้าจากพระคัมภีร์ โดยนำเสนอตามตัวอักษร ก ข ค ง จ....จนถึง ฉ เช่น
ก หมายถึง ไก่ ที่ขันเวลาที่นักบุญเปโตรปฏิเสธพระเยซูเจ้า(มธ 26:34)
ข หมายถึง ของ “ของซีซาร์ จงคืนให้ซีซาร์ และของของพระเจ้า ก็จงคืนให้พระเจ้าเถิด”(มธ 22:21)
ค หมายถึง....
        2.การมอบหมายงาน ครูอาจจะแบ่งให้แต่ละกลุ่มได้ทำกลุ่มละ 6 ตัวอักษร เช่น กลุ่ม 1 ทำ อักษร ก ข ค ง จ โดยให้หาความหมายอักษรละ 3 ตัวอย่าง
        3.ครูอาจจะให้ผู้เรียนได้จัดทำเป็นพจนานุกรมประกอบภาพด้วยก็ได้ เช่น ภาพ ไก่ ภาพซีซ่าร์ ฯลฯ โดยให้ครูเตรียมอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้า
        4.จากนั้นให้มารวมกันเป็นพจนานุกรมฉบับของนักเรียน

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ