สื่อสนุกกับครูลักษณ์ ตอน พระเยซูเจ้าทรงช่วยเราให้รอด

หมวดหลัก: MEDIA
posted by: คุณครูศิริลักษณ์ เบญจภุมริน
ฮิต: 344

สื่อสนุกกับครูลักษณ์
ตอน พระเยซูเจ้าทรงช่วยเราให้รอด
(กิจกรรมพับ-ฉีกกระดาษ)


ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725