วันคริสตมาสเริ่มต้นมาอย่างไร?

วันคริสตมาสเริ่มต้นมาอย่างไร? 
         ชาวคริสต์เพิ่งมาฉลองวันคริสต์มาสเมื่อ 400 ปีหลังจากการบังเกิดมาของพระเยซู คำว่า “คริสต์” มาจากคำว่า “Christ” ซึ่งหมายความว่า “พระผู้ไถ่”(Messiah) หรือ “ผู้ที่ได้รับการเจิม” ซึ่งเป็นการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์


         ในโลกปัจจุบันมักจะไม่ค่อยได้นึกถึงความหมายที่แท้จริงของวันคริสตมาส วันคริสตมาสจึงกลายเป็นวันหยุดของคนที่ไม่มีศาสนา บรรดาเด็ก ๆ รู้จักคุณลุงซานต้าใจดีมากกว่ารู้จักพระเยซูเจ้า คริสตมาสจึงเป็นเวลาแห่งการกิน การดื่ม และการชมโทรทัศน์

         แต่เรื่องวันคริสตมาสที่แท้จริงต้นตำรับ  เราสามารถศึกษาได้จากพระคัมภีร์ ซึ่งเล่าอยู่ในหนังสือสองฉบับด้วยกัน คือ ของมัทธิวและลูกาในบทที่ 1 และ 2 ถ้าท่านมีพระคัมภีร์ไบเบิ้ลท่านสามารถเปิดอ่านด้วยตัวเองได้ แต่สำหรับท่านที่ไม่มี ท่านอ่านได้จากที่นี้ หรือจากเว็ปไซต์คาทอลิกมากมาย

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725