www.kamsondeedee.com::: สาระน่ารู้ของผู้รักงานคำสอน

รายการโทรทัศน์คาทอลิก

รายการ
รายการ

บทเพลงเสริมความศรัทธา

ฟังเพลงคาทลกออนไลน์ 24 ชั่วโมง
เพลงคาทอลิก
ฟังเพลงจากเว็บmy christiansong

สถิติการเยี่ยมชม

003213143
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
78
2171
2249
0
16841
0
3213143
Your IP: 50.19.135.61
Server Time: 2015-08-31 00:56:58

46.  ความสำคัญของเงินในชีวิตพระวาจาคือยาวิเศษ 46.  ความสำคัญของเงินในชีวิต
ถาม : คนสมัยนี้ถือว่าเงินคือพระเจ้า แล้วเราควรทำอย่างไร
ตอบ : พระเจ้ามีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น..อย่ายึดติด...อย่าหลง...ของของซีซ่าร์จงคืนให้ซีซ่าร์ และของของพระเจ้าก็จงคืนให้พระเจ้าเถิด
           1. “บำเหน็จของความถ่อมใจและความยำเกรงพระเจ้า คือความมั่งคั่ง เกียรติ และชีวิต”(สุภาษิต 22:4)
          2. “อย่าทำงานเพื่อเห็นแก่ทรัพย์ศฤงคาร จงฉลาดพอที่จะยับยั้งไว้”(สุภาษิต 23:4)
          3. “เพราะความมั่งคั่งไม่ได้ทนอยู่ได้เป็นนิตย์ และมงกุฎทนอยู่ได้ชั่วชาติพันธุ์หรือ”(สุภาษิต 27:24)
          4. “อย่าคล้อยตามความประพฤติของโลกนี้ แต่จงเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการฟื้นฟูความคิดขึ้นใหม่ เพื่อจะได้รู้จักวินิจฉัยว่าสิ่งใดเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า สิ่งใดดี และสิ่งใดเป็นที่พอพระทัยอันสมบูรณ์พร้อมของพระองค์”(โรม 12:2)
          5. “คนที่อยากรวยก็ตกเป็นเหยื่อของการทดลอง ติดกับดักและตกลงไปในตัณหาชั่วร้ายโง่เขลามากมาย ซึ่งทำให้มนุษย์จมลงสู่ความพินาศย่อยยับ ความรักเงินตราเป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายทุกประการ บางคนเมื่อแสวงหาแต่เงินก็พลัดหลงจากความเชื่อ เป็นเหตุให้ตนเองได้รับความทุกข์เป็นอันมาก”(1 ทิโมธี 6:9-10)
          6. “อย่าให้ความโลภทรัพย์สินเงินทองครอบงำชีวิตของท่าน จงพอใจในสิ่งที่ท่านมี พระเจ้าตรัสว่า เราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้า”(ฮีบรู 13:5)

เนื้อหา Update ล่าสุด

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง
คู่มือสอนศีลกำลัง(ฉบับทดลองใช้)

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
ศูนย์คำสอน-แพร่ธรรมสังฆมณฑลจันทบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา
ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุดรธานี
นิตยสารคำสอนต่างประทเศ

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก