www.kamsondeedee.com::: สาระน่ารู้ของผู้รักงานคำสอน

รายการโทรทัศน์คาทอลิก

รายการ
รายการ

บทเพลงเสริมความศรัทธา

ฟังเพลงคาทลกออนไลน์ 24 ชั่วโมง
เพลงคาทอลิก
ฟังเพลงจากเว็บmy christiansong

สถิติการเยี่ยมชม

003351884
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1023
3497
13040
88222
26395
99568
3351884
Your IP: 107.20.34.173
2015-10-07 07:13

46.  ความสำคัญของเงินในชีวิตพระวาจาคือยาวิเศษ 46.  ความสำคัญของเงินในชีวิต
ถาม : คนสมัยนี้ถือว่าเงินคือพระเจ้า แล้วเราควรทำอย่างไร
ตอบ : พระเจ้ามีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น..อย่ายึดติด...อย่าหลง...ของของซีซ่าร์จงคืนให้ซีซ่าร์ และของของพระเจ้าก็จงคืนให้พระเจ้าเถิด
           1. “บำเหน็จของความถ่อมใจและความยำเกรงพระเจ้า คือความมั่งคั่ง เกียรติ และชีวิต”(สุภาษิต 22:4)
          2. “อย่าทำงานเพื่อเห็นแก่ทรัพย์ศฤงคาร จงฉลาดพอที่จะยับยั้งไว้”(สุภาษิต 23:4)
          3. “เพราะความมั่งคั่งไม่ได้ทนอยู่ได้เป็นนิตย์ และมงกุฎทนอยู่ได้ชั่วชาติพันธุ์หรือ”(สุภาษิต 27:24)
          4. “อย่าคล้อยตามความประพฤติของโลกนี้ แต่จงเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการฟื้นฟูความคิดขึ้นใหม่ เพื่อจะได้รู้จักวินิจฉัยว่าสิ่งใดเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า สิ่งใดดี และสิ่งใดเป็นที่พอพระทัยอันสมบูรณ์พร้อมของพระองค์”(โรม 12:2)
          5. “คนที่อยากรวยก็ตกเป็นเหยื่อของการทดลอง ติดกับดักและตกลงไปในตัณหาชั่วร้ายโง่เขลามากมาย ซึ่งทำให้มนุษย์จมลงสู่ความพินาศย่อยยับ ความรักเงินตราเป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายทุกประการ บางคนเมื่อแสวงหาแต่เงินก็พลัดหลงจากความเชื่อ เป็นเหตุให้ตนเองได้รับความทุกข์เป็นอันมาก”(1 ทิโมธี 6:9-10)
          6. “อย่าให้ความโลภทรัพย์สินเงินทองครอบงำชีวิตของท่าน จงพอใจในสิ่งที่ท่านมี พระเจ้าตรัสว่า เราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้า”(ฮีบรู 13:5)

เนื้อหา Update ล่าสุด

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง
คู่มือสอนศีลกำลัง(ฉบับทดลองใช้)

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
ศูนย์คำสอน-แพร่ธรรมสังฆมณฑลจันทบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา
ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุดรธานี
นิตยสารคำสอนต่างประทเศ

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก