www.kamsondeedee.com

สถิติการเยี่ยมชม

005588407
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
311
2181
13445
44850
45473
5588407
Your IP: 54.167.196.208
2018-04-20 05:57

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

กิจกรรมที่ 1
วจนพิธีกรรมเปิดการเข้าเงียบ

พิธีกร : ให้เราเริ่มต้นการเข้าเงียบของเราด้วยการวอนขอพระพรจากพระเจ้า พระบิดาของเรา ขอพระองค์โปรดส่งพระจิตของพระองค์ลงมาสถิตในจิตใจของเราทุกคน เพื่อชำระจิตใจของเราแต่ละคนให้สะอาดหมดจด เหมาะสมที่จะเป็นที่ประทับของพระองค์ และโปรดส่องสว่างจิตวิญญาณของลูกเพื่อจะได้เข้าใจพระประสงค์ของพระองค์ที่ทรงมีต่อลูกแต่ละคน ให้ลูกได้เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของชีวิต และให้ลูกได้กล้าหาญที่จะดำเนินชีวิตตามความจริงนั้น ให้เราขับร้องเพลง เชิญพระจิต หนังสือ.....หน้า......

ประธาน : เดชะพระนาม....(ทักทายที่ประชุม) และอ่านพระวรสาร....พระเจ้าสถิตกับท่าน........
พระคัมภีร์(มก 6:30-32)
“บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า ‘ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด’ เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปบังที่สงัดพร้อมกับอัครสาวก”(มก.6:30-32)

ให้ข้อคิด
        • การอ่านพระคัมภีร์เป็นการภาวนา เราประกาศว่าเป็นพระวาจาของพระเจ้า ดังนั้นเมื่อเราอ่านแล้วเราต้องหยุดฟังด้วย
        • คำว่า “กลับมา” แสดงว่าพระองค์ทรงส่งเราไป – เราแต่ละคนนั้น พระเจ้าทรงส่งเราให้ไปทำหน้าที่การงานต่างๆตามฐานะของเรา เหนื่อยจากการทำงานมามาก พระเจ้าจึงชวนเราให้มาหาพระองค์
        • “รายงาน” สิ่งแรกคือให้เราเอาสิ่งที่อยู่ในใจของเราออกมาเล่าให้พระองค์ฟัง เรามีสุขมีทุกข์อะไรไปทำอะไรให้พระองค์บ้างเกิดดอกออกผลอย่างไร
        • “ท่านจงมาพักผ่อน” เป็นการพักผ่อนกับพระเยซูคริสต์ จึงไม่เป็นการพักผ่อนสนุกสนาน แต่มาอยู่กับพระเจ้า
        • “ที่สงัด” มีสองความหมาย ความหมายแรกคือ เป็นสถานที่ชาวอิสราแอลถูกทดลอง เราอาจจะถูกทดลองให้เบื่อ เฉยๆ หรือทิ้งความตั้งใจจริง แต่การทดลองที่สำคัญคือ ให้การเกิดความสงสัยต่างๆในจิตใจ เช่นว่า สวดไม่เห็นได้ผลเลย ทำไมสวดไม่ได้ พระเจ้าไม่รักฉันหรือเปล่า ฯลฯ ซึ่งความสงสัยทำให้เกิด “ความท้อแท้ใจ” ความท้อนี้แหละคือ ผลของการประจญของปีศาจ ดังนั้น “จงทำจิตใจให้เข้มแข็งไว้” แต่ละคนมีจุดอ่อนของตนเอง แต่การประจญจะเป็นเครื่องมือในการชำระเราให้บริสุทธิ์ เราอาจจะได้บทเรียนจากการประจญนี้ การประจญทำให้เราเข้มแข็งขึ้น ประการที่สอง ที่สงัดเป็นสถานที่ที่ชาวอิสราเอลได้พบกับพระเจ้า ทำให้พวกเขาได้รู้จักพระเจ้า รู้พระบัญญัติของพระองค์ การเข้าเงียบคือ การมารู้จักพระเจ้า รู้พระประสงค์ของพระองค์ เรามาฟื้นฟูความสัมพันธ์กับพระองค์ แต่ให้เราอยู่ในความสงบ
         • พระเจ้าทรงเชิญเรามากกว่าที่เราจะมาหาพระองค์เอง ให้เราฟังเสียงของ

(หยุดเงียบสักครู่)
พิธีกร: ให้เราขับร้องเพลง “พระเจ้าทรงเลี้ยงดู” (บทสดุดีที่ 23) แล้วรำพึงไตร่ตรองเราจะเห็นความรักและความห่วงใยที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา ทรงเลี้ยงดูเราเสมอมา ทรงให้เรานอนในทุ่งหญ้าเขียวสดชื่น
ประธาน : ให้เราร่วมใจกันภาวนา ตามความประสงค์ของเราแต่ละคน ใครต้องการเสนอคำภาวนาก็ขอเชิญภาวนาออกมาได้เลย
.......................................................
ประธาน : ให้เราภาวนาตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอนพวกเราไว้พร้อมกัน...ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย..........อาแมน
ประธาน : อวยพรที่ประชุมทุกคน
พิธีกร : ให้เราจบการภาวนาขอพรของเราด้วยบทเพลง.........

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง
คู่มือสอนศีลกำลัง(ฉบับทดลองใช้)

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ