สาระน่ารู้ของผู้รักงานคำสอน www.kamsondeedee.com

รายการโทรทัศน์คาทอลิก

รายการ
รายการ

บทเพลงเสริมความศรัทธา

ฟังเพลงคาทลกออนไลน์ 24 ชั่วโมง
เพลงคาทอลิก
ฟังเพลงจากเว็บmy christiansong

สถิติการเยี่ยมชม

004228379
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
796
3702
15110
967988
63513
71788
4228379
Your IP: 54.196.114.201
2016-08-26 10:11

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

กิจกรรมที่ 1
วจนพิธีกรรมเปิดการเข้าเงียบ

พิธีกร : ให้เราเริ่มต้นการเข้าเงียบของเราด้วยการวอนขอพระพรจากพระเจ้า พระบิดาของเรา ขอพระองค์โปรดส่งพระจิตของพระองค์ลงมาสถิตในจิตใจของเราทุกคน เพื่อชำระจิตใจของเราแต่ละคนให้สะอาดหมดจด เหมาะสมที่จะเป็นที่ประทับของพระองค์ และโปรดส่องสว่างจิตวิญญาณของลูกเพื่อจะได้เข้าใจพระประสงค์ของพระองค์ที่ทรงมีต่อลูกแต่ละคน ให้ลูกได้เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของชีวิต และให้ลูกได้กล้าหาญที่จะดำเนินชีวิตตามความจริงนั้น ให้เราขับร้องเพลง เชิญพระจิต หนังสือ.....หน้า......

ประธาน : เดชะพระนาม....(ทักทายที่ประชุม) และอ่านพระวรสาร....พระเจ้าสถิตกับท่าน........
พระคัมภีร์(มก 6:30-32)
“บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า ‘ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด’ เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปบังที่สงัดพร้อมกับอัครสาวก”(มก.6:30-32)

ให้ข้อคิด
        • การอ่านพระคัมภีร์เป็นการภาวนา เราประกาศว่าเป็นพระวาจาของพระเจ้า ดังนั้นเมื่อเราอ่านแล้วเราต้องหยุดฟังด้วย
        • คำว่า “กลับมา” แสดงว่าพระองค์ทรงส่งเราไป – เราแต่ละคนนั้น พระเจ้าทรงส่งเราให้ไปทำหน้าที่การงานต่างๆตามฐานะของเรา เหนื่อยจากการทำงานมามาก พระเจ้าจึงชวนเราให้มาหาพระองค์
        • “รายงาน” สิ่งแรกคือให้เราเอาสิ่งที่อยู่ในใจของเราออกมาเล่าให้พระองค์ฟัง เรามีสุขมีทุกข์อะไรไปทำอะไรให้พระองค์บ้างเกิดดอกออกผลอย่างไร
        • “ท่านจงมาพักผ่อน” เป็นการพักผ่อนกับพระเยซูคริสต์ จึงไม่เป็นการพักผ่อนสนุกสนาน แต่มาอยู่กับพระเจ้า
        • “ที่สงัด” มีสองความหมาย ความหมายแรกคือ เป็นสถานที่ชาวอิสราแอลถูกทดลอง เราอาจจะถูกทดลองให้เบื่อ เฉยๆ หรือทิ้งความตั้งใจจริง แต่การทดลองที่สำคัญคือ ให้การเกิดความสงสัยต่างๆในจิตใจ เช่นว่า สวดไม่เห็นได้ผลเลย ทำไมสวดไม่ได้ พระเจ้าไม่รักฉันหรือเปล่า ฯลฯ ซึ่งความสงสัยทำให้เกิด “ความท้อแท้ใจ” ความท้อนี้แหละคือ ผลของการประจญของปีศาจ ดังนั้น “จงทำจิตใจให้เข้มแข็งไว้” แต่ละคนมีจุดอ่อนของตนเอง แต่การประจญจะเป็นเครื่องมือในการชำระเราให้บริสุทธิ์ เราอาจจะได้บทเรียนจากการประจญนี้ การประจญทำให้เราเข้มแข็งขึ้น ประการที่สอง ที่สงัดเป็นสถานที่ที่ชาวอิสราเอลได้พบกับพระเจ้า ทำให้พวกเขาได้รู้จักพระเจ้า รู้พระบัญญัติของพระองค์ การเข้าเงียบคือ การมารู้จักพระเจ้า รู้พระประสงค์ของพระองค์ เรามาฟื้นฟูความสัมพันธ์กับพระองค์ แต่ให้เราอยู่ในความสงบ
         • พระเจ้าทรงเชิญเรามากกว่าที่เราจะมาหาพระองค์เอง ให้เราฟังเสียงของ

(หยุดเงียบสักครู่)
พิธีกร: ให้เราขับร้องเพลง “พระเจ้าทรงเลี้ยงดู” (บทสดุดีที่ 23) แล้วรำพึงไตร่ตรองเราจะเห็นความรักและความห่วงใยที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา ทรงเลี้ยงดูเราเสมอมา ทรงให้เรานอนในทุ่งหญ้าเขียวสดชื่น
ประธาน : ให้เราร่วมใจกันภาวนา ตามความประสงค์ของเราแต่ละคน ใครต้องการเสนอคำภาวนาก็ขอเชิญภาวนาออกมาได้เลย
.......................................................
ประธาน : ให้เราภาวนาตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอนพวกเราไว้พร้อมกัน...ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย..........อาแมน
ประธาน : อวยพรที่ประชุมทุกคน
พิธีกร : ให้เราจบการภาวนาขอพรของเราด้วยบทเพลง.........

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง
คู่มือสอนศีลกำลัง(ฉบับทดลองใช้)

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ