พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์ที่ฝั่งทะเลสาบทิเบเรียส (ยน. 21:1-25)

พิมพ์
หมวดหลัก: พระคัมภีร์
posted by: คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี
ฮิต: 241

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์ที่ฝั่งทะเลสาบทิเบเรียส
(ยน.
21:1-25)      

  1. กิจกรรม
  1. วิเคราะห์
  1. คำสอน

คำถาม

  1. ข้อปฏิบัติ