พระเยซูเจ้าทรงถูกไต่สวนต่อหน้าอันนาสและคายาฟาส เปโตรปฏิเสธไม่รู้จักพระองค์ (ยน.18:12-27)

พิมพ์
หมวดหลัก: พระคัมภีร์
posted by: คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี
ฮิต: 396

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
พระเยซูเจ้าทรงถูกไต่สวนต่อหน้าอันนาสและคายาฟาส
เปโตรปฏิเสธไม่รู้จักพระองค์
(ยน
. 18:12-27)

  1. กิจกรรม

คำถาม