หญิงผิดประเวณี (ยน.8:1-11)

พิมพ์
หมวดหลัก: พระคัมภีร์
posted by: คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี
ฮิต: 404

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
หญิงผิดประเวณี (ยน
. 8:1-11)

  1. กิจกรรม
  1. วิเคราะห์
  1. คำสอน

คำถาม

  1. ข้อปฏิบัติ