ศิษย์กลุ่มแรก (ยน. 1:35-51)

พิมพ์
หมวดหลัก: พระคัมภีร์
posted by: คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี
ฮิต: 1201

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น

ศิษย์กลุ่มแรก (ยน. 1:35-51)

  1. กิจกรรม
  1. วิเคราะห์
  1. คำสอน

คำถาม

  1. ข้อปฏิบัติ