ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007341945
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
2215
3956
22495
75774
120823
7341945
Your IP: 3.85.214.0
2019-10-17 15:00

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
การเป็นแบบอย่างพระวาจาคือยาวิเศษ 67.  การเป็นแบบอย่าง
ถาม : ทำอย่างไรให้ลูกๆศรัทธาในพระเจ้าตั้งแต่เด็กๆ
ตอบ : ไปวัดพร้อมกันทั้งครอบครัว
          1. “ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและบทบัญญัติของพระองค์ที่ข้าพเจ้ามอบให้ท่านในวันนี้ แล้วท่านกับลูกหลานที่จะตามมาในภายหลังจะอยู่อย่างมีความสุข จะอยู่เป็นเวลานานในแผ่นดินที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงมอบให้เป็นของท่านตลอดไป”(เฉลยธรรมบัญญัติ 4:40)
          2. “เราจะไม่ปิดบังลูกหลานของเขา แต่จะบอกเล่าแก่ชนรุ่นหลังที่กำลังจะมา บอกเล่าถึงกิจการน่าสรรเสริญของพระยาห์เวห์และพระอานุภาพของพระองค์ รวมถึงการมหัศจรรย์ที่ทรงกระทำ”(สดุดี 78:4)
          3. “แต่ความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์ต่อผู้ยำเกรงพระองค์นั้น ดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์ พระยุติธรรมของพระองค์ก็ดำรงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาย ต่อผู้ที่รักษาพันธสัญญาของพระองค์ และระลึกถึงบทบัญญัติของพระองค์เพื่อปฏิบัติตาม”(สดุดี 103:17-18)
          4. “ความยำเกรงพระเจ้าทำให้คนอยู่อย่างอุ่นใจ ลูกหลานของเขาจะมีที่พึ่ง”(สุภาษิต 14:26)
          5. “คนชอบธรรมผู้ดำเนินในความสัตย์ของตน บุตรชายของเขาที่เกิดตามเขามาย่อมได้รับพร”(สุภาษิต 20:7)
         6. “เพราะฉะนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์..ระวังให้ดี อย่าดูหมิ่นคนธรรมดาๆเหล่านี้คนใดเลย เราบอกท่านทั้งหลายว่า ตลอดเวลาในสวรรค์ ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์”(มัทธิว 18:4,10)

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ