ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

แผนการของพระเจ้า?
        เราคริสตชนเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นแผนการของพระเจ้าอย่างแท้จริง การบังเกิดอย่างยากจนและต่ำต้อยนี้ เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเราทุกคน คือ การอยู่แบบพอเพียง ไม่ยึดติด ฯลฯ และที่แปลกก็คือ เหตุการณ์เรื่องการบังเกิดมาของพระเยซูคริสต์นี้ ได้มีการบันทึกไว้ล่วงหน้ามาแล้วหลายร้อยปี


        เราทราบเรื่องนี้จากพระคัมภีร์ที่บันทึกโดยประกาศกมีคาห์ที่เขียนไว้กว่าห้าร้อยปีก่อนที่พระเยซูบังเกิดว่า
"โอ เบธเลเฮ็ม เอฟราธาห์ แต่เจ้าผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาห์ จากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเรา เป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอล ดั้งเดิมของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณกาล”(มีคาห์ 4:2)

ประกาศกอิสยาห์ได้เขียนทำนายไว้ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสำคัญเอง ดูเถิด หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า ‘อิมมานูเอล’”(อิสยาห์ 7:14)

“ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน  และท่านจะเรียกนามของท่านว่า ‘ที่ปรึกษามหัศจรรย์’ ‘พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์’ ‘พระบิดานิรันดร์’ ‘องค์สันติราชา’  เพื่อการปกครองของท่านจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นและสันติภาพจะไม่มีที่สิ้นสุดเหนือพระที่นั่งของดาวิด และเหนือราชอาณาจักรของพระองค์”(อิสยาห์ 9:6-7)

        ถ้อยคำของประกาศกทั้งสองได้พูดการบังเกิดมาของพระเยซูคริสต์ ซึ่งได้เขียนไว้หลายร้อยปีก่อนที่พระเยซูคริสต์จะบังเกิดมา

 

เนื้อหาและบทเรียน