ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007504726
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
5422
10246
35519
108893
129662
7504726
Your IP: 18.205.176.85
2019-11-20 17:25

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


บทเสริม
พระคุณเจ็ดประการของพระจิต


พระจิตประทานความช่วยเหลือพิเศษ ซึ่งเราเรียกว่า  “พระคุณเจ็ดประการ” 
แก่ผู้ที่รับศีลกำลังและแก่ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ พระคุณทั้งเจ็ดประการได้แก่

 1.ปรีชาญาณ   (พระดำริ หรือ wisdom)  เป็นพระคุณที่ทำให้เรารู้ซึ้งถึงพระเป็นเจ้า
 ชอบสิ่งต่างๆ และตีค่าสิ่งต่างๆในทัศนะของพระองค์ ถือว่าของของโลกนี้เป็นเพียง
 เครื่องมือช่วยในการรับใช้พระและเพื่อนมนุษย์ ถือว่าจิตใจสำคัญกว่าร่างกาย
 พระเป็นเจ้าสำคัญกว่าสิ่งทั้งปวง

 2.สติปัญญา (understanding) เป็นพระคุณที่ทำให้เราเข้าใจสิ่งที่เราเชื่อและปฏิบัติ
 เข้าใจพระวาจาของพระเป็นเจ้าในพระคัมภีร์ และคำสอนของพระศาสนจักร สามารถ
 อธิบายถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้ด้วย

 3.ความคิดอ่าน (Right Judgment) เป็นพระคุณที่ทำให้เราตัดสินใจถูกต้องตามจิตตารมณ์
 แห่งความเชื่อ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการปรนนิบัตรพระเป็นเจ้าและรับใช้เพื่อน
 มนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น

 4.ความรู้ (knowledge) เป็นพระคุณที่ทำให้เรารู้อัตถ์ความจริงในคริสตศาสนา
 เช่น ความจริงเกี่ยวกับพระเป็นเจ้า พระเยซูเจ้า ศีลมหาสนิท ฯลฯ
 5.พละกำลัง (Courage) เป็นพระคุณที่ทำให้เราต่อสู้ความชั่วไม่ยอมแพ้การประจญ
 เพื่อนไม่ดี ยินดีเสียสละเพื่อพระเป็นเจ้า และมีความซื่อสัตย์มั่นคงในการทำหน้าที่
 ประจำวันต่างๆโดยไม่ท้อถอย
 6.ความศรัทธา (Reverence) เป็นพระคุณที่ทำให้เรารักพระเป็นเจ้า และประกอบ
 กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์กับพระองค์ เช่น การสวดภาวนา พิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์
 ต่างๆรวมทั้งเสริมสร้างความรักต่อผู้อื่น
 7.ความยำเกรงพระเจ้า (Wonder and Awe) เป็นพระคุณที่ทำให้เราเคารพพระเป็นเจ้า
 เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเกิดความเกรงกลัวต่อพระองค์ในการที่จะกระทำผิดใด ๆ


เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมมิสซังราชบุรี 31/2-4 ถ.สมบูร์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-314733 มือถือ 086-4700792