ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

กิจกรรม 9
เชิญเสด็จมาเถิด พระจิตเจ้าข้า(วจนะพิธีกรรมปิดการเข้าเงียบ)

อุปกรณ์
                 พระคัมภีร์ 2 เล่ม
                 โต๊ะเล็กๆ 1 ตัว
                 ตะกร้าเล็กๆ 1 ใบ
                 ตะเกียงเจ้าพายุ
                 น้ำมันใส่ตะเกียง
                 ไม้ขีดไฟ
                 หนังสือเพลง
                 เครื่องเล่นเทป
                 เทปเพลง
                 บทเร้าวิงวอนของแต่ละกลุ่ม

ขั้นเตรียมการ
 •ให้จัดผู้อ่านพระคัมภีร์ 2 คน เตรียมบทที่จะอ่านและซ้อมให้พร้อม
 •จัดโต๊ะไว้ตรงกลางห้อง ให้มีพื้นที่สำหรับสมาชิกทุกคนได้ยืนล้อมโต๊ะนี้ได้
 •บนโต๊ะ ให้วางตะเกียงและตะกร้าไว้ตรงกลาง เตรียมสมาชิกคนหนึ่งให้เป็นผู้
 จุดตะเกียงหลังจากบทอ่านที่หนึ่ง

ขั้นดำเนินการ
 เพลงเริ่มพิธี :  “เชิญเสด็จมาพระจิตเจ้า….” ข้อ 1-2
 พระคุณของพระจิตคือ :  ให้เวียนตะกร้าไปยังสมาชิกทุกคน เชิญให้แต่ละคน
                                    ได้หยิบเอาป้ายชื่อออกมาใส่ตะกร้านั้นไว้ เพื่อเป็น
                                     เครื่องหมายถึงความพร้อมที่จะแบ่งปันพระพรที่ตน
                                     มีให้แก่ผู้อื่น เมื่อทุกคนได้มอบป้ายชื่อแล้ว ให้เอา
                                     ตะกร้านั้นไปวางไว้ตรงกลางโต๊ะเช่นเดิม
 บทอ่านที่ 1 :  กิจการอัครสาวก 2:1-2
 รำพึง ตริตรอง :   ให้สมาชิกอยู่ในความเงียบเพื่อตริตรองสักครู่
 จุดตะเกียง :   ถ้าตะเกียงจุดอยู่แล้ว ให้ตัวแทนได้ไขไส้ตะเกียง
                     ให้สูงขึ้น เพื่อให้แสงสว่างเจิดจ้าขึ้น
 เพลง :
 บทเร้าวิงวอน :   เชิญสมาชิกแต่ละกลุ่มได้อ่านคำภาวนาที่แต่งขึ้น
                         พร้อมๆกันทีละกลุ่ม โดยให้ตอบรับว่า
                         “เชิญเสด็จมาเถิด พระจิตเจ้าข้า”
 บทอ่านที่สอง :   กิจการ 2:3
 เพลงปิดพิธี :  เชิญเสด็จพระจิต ข้อ 3-4

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
เดือนพฤษภาคม 2021 บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้าจุดมุ่งหมาย1.เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าถึงบทบาทและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า 2.เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระศาสนจักรตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟกิจกรรม...
บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์
เดือนเมษายน 2021 บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงบทบาทของนักบุญโยเซฟคู่อุปถัมภ์พระนางมารีย์และพร้อมจะตอบรับ เหมือนกับพระนางมารีย์ในการปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้ากิจกรรม บัตรคำ 1. คู่สร้างคู่สม...
บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมีนาคม 2021 บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงคุณค่าของพระคุณการุณย์ที่พระศาสนจักรมอบให้และสามารถรับพระคุณการุณย์ในปีนักบุญโยเซฟได้อย่างถูกต้อง
บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2021 บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าประวัติและบทบาทของนักบุญโยเซฟจากพระวรสาร และภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟช่วยเราให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามแบบอย่างชีวิตของท่าน
บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมกราคม 2021 บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเหตุผลที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศ “ปีนักบุญโยเซฟ”ได้และช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้ทราบ

ปีนักบุญโยเซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021

กฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ
ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟกฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีการประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล...

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 174 (ก.พ- มี.ค. 2021)

สถิติการเยี่ยมชม

0.png0.png7.png7.png0.png5.png2.png
วันนี้2927
เมื่อวานนี้3825
สัปดาห์นี้18466
เดือนนี้62113
ทั้หมด77052

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

1
Online

วันศุกร์, 18 มิถุนายน 2564 18:27