Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
วิธีการอ่านพระคัมภีร์วิธีการอ่านพระคัมภีร์
        พระคัมภีร์มิใช่หนังสืออ่านเล่น หรือหนังสืออ่านเพื่อความสนุก หรือหนังสืออ่านเพื่อประกอบความรู้ แต่พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่พระเป็นเจ้าได้ดลใจให้มนุษย์เขียนขึ้นในสิ่งที่พระองค์ต้องการให้มนุษย์ได้ทราบ พระคัมภีร์จึงถือว่าเป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในอดีตหนังสือพระคัมภีร์จะมีปกสีดำและตัวทอง เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นหนังสือที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะทุกคำที่เขียนในพระคัมภีร์เป็นพระวาจาของพระเจ้า แต่ปัจจุบันได้มีผู้จักพิมพ์เป็นสีต่างๆพร้อมทั้งจัดหารูปต่างๆมาลงบนหน้าปกด้วย เพื่อให้เป็นที่สนใจของผู้ที่เห็นจะได้อ่านพระคัมภีร์มากขึ้น แต่ดูเหมือนจะทำให้ความรู้สึกของการเป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์น้อยลงเป็นอันมาก

       แต่ไม่ว่าพระคัมภีร์จะถูกจัดพิมพ์ด้วยสีใดรูปใด พระคัมภีร์ก็ยังคงถือว่าเป็นหนังสอที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่คริสตชนทุกคนควรจะได้ศึกษาและนำพระวาจาในพระคัมภีร์มาใช้ปฏิบัติในชีวิตจริง ไม่ใช่มีไว้เพื่อประดับบ้านหรือห้องสมุดเท่านั้น

         ดังนั้น การอ่านพระคัมภีร์จึงมีลักษณะแตกต่างจากการอ่านหนังสืออื่นๆ และผู้ที่อ่านพระคัมภีร์ควรจะต้องปฏิบัติดังนี้