ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007348916
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1355
4297
29466
82745
120823
7348916
Your IP: 3.85.245.126
2019-10-19 11:08

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
การเขียนพระคัมภีร์การเขียนพระคัมภีร์
        การเขียนพระวรสารในพระคัมภีร์แต่ละฉบับนั้น จะมีการแบ่งออกเป็น
1.บท
        พระวรสารแต่ละเล่มจะแยกออกเป็นตอนๆ แต่ละตอนเรียกว่า “บท” โดยแต่ละบทนั้นจะมีตัวเลขขนาดใหญ่กำกับไว้
2. ข้อ
        พระวรสารนอกจากจะแบ่งเป็นบทและกำกับด้วยเลขตัวใหญ่แล้วยังแบ่งเป็น “ข้อ”
และใช้กำกับด้วยเลขตัวเล็ก
บทและข้อที่จะอ่าน


             ในเวลาอ่านหนังสือพระคัมภีร์ที่มีผู้แนะนำว่าให้เปิดพระวรสารนักบุญมัทธิว บทที่ 5 ข้อที่ 13 ก็ให้ท่านปฏิบัติดังนี้
1.เปิดพระวรสารนักบุญมัทธิวก่อน
2.เมื่อเปิดพระวรสารนักบุญมัทธิวพบแล้ว ก็ให้เปิดหาบทที่5 ซึ่งเขียนด้วยตัวเลขขนาดใหญ่ว่า 5
3. เมื่อเปิดพระวรสารนักบุญมัทธิว บทที่ 5 พบแล้วก็ให้ดูข้อที่ 13 โดยดูตัวเลนเล็กๆที่เขียนกำกับไว้ข้างในแต่ละตอน ซึ่งก็พบว่าข้อความในพระวรสารมัทธิว บทที่ 5 ข้อที่ 13 มีดังนี้

“ท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดิน ถ้าเกลือจืดไปแล้ว จะเอาอะไรมาทำให้เค็มอีกเล่า เกลือนั้นย่อมไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากจะถูกทิ้งให้คนเหยียบย่ำ 

ในกรณีที่มีผู้แนะนำให้เปิดพระวรสารนักบุญมัทธิว บทที่ 2 ข้อที่ 34 ถึง 40 ก็ให้ดำเนินการดังนี้
1. เปิดพระวรสารนักบุญมัทธิวก่อน
2. เปิดหาบทที่ 22 ซึ่งกำกับด้วยเลขตัวใหญ่
3. เปิดหาข้อที่ 34-40 ซึ่งกำกับด้วยเลขตัวเล็ก

ซึ่งจะพบว่าข้อความในพระวรสารนักบุญมัทธิว บทที่ 22 ข้อที่ 34 ถึง 40 มีข้อความดังนี้
(34)เมื่อชาวฟาริสีได้ยินว่าพระเยซูเจ้าทรงทำให้ชาวสะดูสีนิ่งอึ้งไป จึงมาชุมนุมพร้อมกัน  (35)มีคนหนึ่งเป็นบัณฑิตทางกฎหมายได้ทูลถามเพื่อจะจับผิดพระองค์ว่า  (36)“พระอาจารย์ บทบัญญัติข้อใดเป็นเอกในธรรมบัญญัติ” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า  (37)“ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน (38)นี่คือบทบัญญัติเอกและเป็นบทบัญญัติแรก  (39)บทบัญญัติประการที่สองก็เช่นเดียวกัน คือท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง  (40)ธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศกก็ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติสองประการนี้”

บทและข้อจากข้อเขียน
        ในเวลาท่านอ่านหนังสือ ที่มีการกล่าวถึงพระวาจาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ ก็จะมีการอ้างข้อความที่ได้มาจากพระคัมภีร์ในแต่ละฉบับและแต่ละบทรวมทั้งแต่ละข้อไว้ เพื่อสะดวกแกการหารายละเอียด ดังตัวอย่างข้างล่างนี้ เช่น

 “มัทธิว 22:34-40” หรือเขียนเป็นตัวย่อของมัทธิวว่า “มธ.22:34-40
ซึ่งก็หมายความว่า

มธ.  -มาจากพระวรสารนักบุญมัทธิว
22  - ตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า หมายถึง บทที่ 22
34-40 - ตัวเลขที่ต่อจากจุด 2 จุด (:) หมายถึง ข้อที่ 34 ถึง 40

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ