Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
ฟิลิป อัครสาวกฟิลิป
        ฟิลิปเป็นชาวเมืองเบธไซดา แคว้นกาลิลี ประเทศปาเลสไตน์ เหมมือนกับเปโตร อันดรูว์ ยากอบ (ใหญ่) และยอห์น บัปติสต์มาก่อน ท่านกับอันดรูว์คือศิษย์สองคนของยอห์น บัปติสต์ที่ตามไปดูพระเยซูคริสต์ไปดูที่อยู่ของพระองค์(ยน.1.37) และคงเลื่อมใสและกลายเป็นศิษย์ของพระองค์ในเวลาต่อมา แล้วยังได้ไปพานาธานาแอล(บาร์โธโลมิว)มาสมัครเป็นศิษย์ของพระองค์อีกคนหนึ่งด้วย(ยน.1.44-4)

        มีการกล่าวถึงฟิลิปในพระวรสารหลายแห่ง แสดงว่าท่านมีความใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์อยู่มากเหมือนกันเช่น มีคนต่างชาติอยากจะเข้าพบพระเยซูคริสต์ ก็ไปหาฟิลิปขอให้ช่วยจัดการให้(ยน.12.21)เมื่อพระเยซูคริสต์จะทรงทำอัศจรรย์ทวีขนมปังเลี้ยงประชาชนก็ทรงถามฟิลิปเป็นการลองใจดูก่อนว่าจะทำอย่างไรจึงจะหาอาหารมาเลี้ยงคนมากหมายเช่นนี้ได้ ฟิลิปก็จนปัญญาตอบว่า “จะหาเงินที่ไหนมาซื้อขนมปังเลี้ยงประชาชนมากหมายเช่นนี้ได้” (ยน.6.5-7)และก็เป็นฟิลิปนี่เองที่บอกกับพระเยซูคริสต์อย่างซื่อๆว่า “โปรดแสดงพระบิดาให้เราได้เห็นเถิด” และพระเยซูคริสต์ก็ตรัสว่า “ฟิลิปเอ๋ย เราอยู่กับเจ้ามานานเพียงนี้แล้ว เจ้ายังไม่รู้จักเราอีกหรือใครเห็นเราก็เหมือนเห็นพระบิดา” (ยน.14.8-9)

       เนื่องจากยอห์นอัครสาวกแต่ผู้เดียวที่พูดถึงฟิลิปในพระวรสารของท่านดังที่จะเห็นได้จากข้างต้น จึงทำให้เชื่อได้ว่าฟิลิปกับยอห์นนั้นคงจะรู้จักคุ้นเคยกัน และไปประกาศพระศาสนาด้วยกันแถบเอเชียน้อยด้วยกันส่วนมากเชื่อกันว่าท่านไปพำนักอยู่ที่เมืองเยราโปลิส แคว้นฟีเจีย ในบั้นปลายของชีวิต และถูกฆ่าตายในการเบียดเบียนศาสนาในสมัยจักรพรรดิ์โดมีชีอานุส โดยถูกตรึงกางเขนเอาศีรษะกลับลงล่าง ศพของท่านถูกย้ายมาที่กรุงคอนสตันตีโนเปิล และต่อมาก็ย้ายมาที่วัดอัครสาวกสิบสององค์ที่กรุงโรมเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ซึ่งตรงกับวันสถาปนาวัดนี้ และพอดีในวันเดียวกันนั้นเองก็มีการย้ายศพของยากอบ(เล็ก)จากกรุงคอนสตันติโนเปิลมาที่กรุงโรมเหมือนกัน พระศาสนจักรจึงฉลองนักบุญฟิลิปและยากอบ(เล็ก)ในวันเดียวกัน คือวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี