ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007504624
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
5320
10246
35417
108791
129662
7504624
Your IP: 18.205.176.85
2019-11-20 16:35

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

อัครเทวดามีคาแอลอัครเทวดามีคาแอล
ฉลอง 29 กันยายน

         พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเทวดาให้ประกอบด้วยจิตบริสุทธิ์ เต็มไปด้วยแสงสว่างและความรักให้แวดล้อมพระบังลังก์ของพระองค์ ยังได้ทรงโปรดประทานพระพรแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ความสวยงาม และปรีชาญาณแก่เทวดาด้วย

     ในตำนานได้เล่าว่า เทวดาผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งมีนามว่า " ลูซีแฟร์ " แปลว่า" ผู้มีความสว่าง " เทวดาลูซีแฟร์ทรนงในฤทธิ์อำนาจของตน และคิดกบฎต่อพระผู้เป็นเจ้า โดยกล่าวว่า " ข้าพเจ้าจะไม่ปรนนิบัติพระผู้เป็นเจ้า " แต่ยังมีอัครเทวดาองค์หนึ่งนามว่า " มีคาแอล " แปลว่า " ใครเล่าจะมาเทียบเท่าพระเป็นเจ้า " พร้อมกับสมัครพรรคพวกจึงทำสงครามกับลูซีแฟร์ เทวดาฝ่ายที่จงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าก็ได้ขับไล่ลูซีแฟร์กับพวกลงนรกไป ผลแห่งความจงรักภักดีนี้ พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งให้ท่านเป็นอัศวินแห่งกองทัพในสรวงสวรรค์ ในพระธรรมใหม่ถือว่าท่านคือ อัครเทวดาแห่งความคุ้มครอง และปกป้องพระศาสนจักรคาทอลิก (ดนล. 12 : 1-3)

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ