ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007504600
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
5296
10246
35393
108767
129662
7504600
Your IP: 18.205.176.85
2019-11-20 16:26

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

นักบุญมัทธิว อัครสาวก และผู้นิพนธ์พระวรสาร นักบุญมัทธิว อัครสาวก และผู้นิพนธ์พระวรสาร
(ศตวรรษ์ที่ 1 )
ฉลอง 21 กันยายน

         นักบุญมัธทิว หรือที่เรียกกันว่า " เลวี " ในพระวรสารของนักบุญมาระโกและลูกา มีอาชีพเก็บภาษีให้กรุงโรม ที่เมืองคาเปอร์นาอุม ทั้งคงมีพื้นเพทางวฒนธรรมกรีก แต่ชื่อเก่าเป็นภาษาฮีบรู (มก. 2:14) ชื่อของท่านมัธทิวนั้นหมายถึง " คนของพระเจ้า " ในพระวรสารเขียนถึงว่า " วันหนึ่งขณะที่ท่านนั่งอยู่บนโต๊ะทำงาน พระเยซูเจ้าเสด็จมาและชักชวนท่านว่า จงตามเรามาเถิด ทันใดนั้นท่านก็ละทิ้งงานและติดตามพระองค์ไป " (มธ. 9:9:มก.2 : 13-14:ลก.5: 27-28)

     และหน้าที่สำคัญของท่านอีกอย่างหนึ่ง การถ่ายทอดข่าวดีหรือพระวรสาร หลังจากการเสด็จกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าแล้ว ท่านได้นิพนธ์พระวรสาร เพื่อชักชวนชาวยิวให้เชื่อมั่นว่า พระเยซูเจ้าคือ พระเมสสิยาห์ พระผู้ไถ่ซึ่งทรงเป็นพระเจ้าและมนุษย์แท้ ท่านได้เผยแพร่พระวรสารแก่ชาวยิวเป็นเวลา 15 ปี จนได้สมญานามว่า " อัครสาวกแห่งเอธิโอเปีย "

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ