ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007504682
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
5378
10246
35475
108849
129662
7504682
Your IP: 18.205.176.85
2019-11-20 17:02

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

นักบุญฟิลิป อัครสาวกนักบุญฟิลิป อัครสาวก
ฉลอง 3 พฤษภาคม

     นักบุญฟิลิป เป็นลูกศิษย์ของนักบุญยอห์น บัปติสต์ ท่านเป็นหนึ่งในบรรดาอัครสาวกพวกแรกของพระเยซูเจ้า (ยน. 1 : 43)

ท่านเป็นชาวเบธไซดา พูกภาษากรีกเช่นเดียวกับอัครสาวกอื่นๆ ชื่อของท่านนักบุญฟิลิปหมายความว่า ผู้รักม้า ซึ่งมาจากภาษากรีก เมื่อท่านพบพระเยซูเจ้าครั้งแรกท่านได้ไปบอกนาธานาแอลว่า " เราได้พบพระองค์ที่โมเสสกล่าวไว้ในหนังสือพระธรรมบัญญัติและผู้ที่เผยพระวจนะได้กล่าวถึง คือ พระเยซู ชาวนาซาเร็ธ บุตรของโยแซฟ " ส่วนนาธานาแอลกล่าวว่า " สิ่งดีอันใดมาจากนาซาเล็ธได้หรือ "  (ยน. 1 : 45 - 46 )

     ต่อมาท่านทั้งสองได้สมัครเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า นักบุญฟิลิปได้เดินทางไปจารีกประกาศพระศาสนจักรยังประเทศในแถบ
เอเซียไมเนอร์ และถูกฆ่าตายด้วยการตรึงกางเขนในปี  80

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ