ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระแม่มารีย์ตอบรับ "yes"
         ในบทนี้จะเล่าถึงเรื่องการบังเกิดมาของพระเยซคริสต์จากพระมารีย์ การบังเกิดมาครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติมนุษย์ เพราะพระแม่มารีย์ไม่ได้แต่งงาน พระนางเป็นพรหมจารี วันหนึ่งทูตสวรรค์ได้มาแจ้งข่าวว่าพระเจ้าทรงโปรดปรานเลือกท่านให้เป็นพระมารดาของพระเจ้า และในเวลาเดียวกันทูตสววรค์ก็ได้บอกกับยอแซฟว่าให้รับพระแม่มารีย์เป็นภรรยา และบุตรที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางมาจากพระจิตเจ้า

ทีแรกยอแซฟก็ไม่เชื่อ แต่ต่อมาก็ได้ น้อมรับแผนการของพระเจ้ารับพระแม่มารีย์มาเป็นภรรยาของท่าน แต่ไม่ได้อยู่กันแบบสามีภรรยา ต่อมายอแซฟต้องพาพระแม่มารีย์จากเมืองนาซาเร็ธไปยังเมืองเบธเลเฮม(ใกล้ๆกรุงเยรูซาเล็ม)เพื่อจดทะเบียนสำมะโนประชากรตามคำสั่งของจักรวรรดิโรมัน
 
         เมื่อเดินทางมาถึงเบธเลเฮม ทั้งสองต้องลำบากใจและกายมากเพราะไม่มีที่พักแห่งใดว่างเลย ไม่มีที่พักอาศัย จึงต้องไปหาที่พอจะซุกหัวนอนไปสักคืนหนึ่ง ที่สุดได้เชิงพักเล็กๆที่เขาใช้เลี้ยงสัตว์ เรียกว่าคอกสัตว์ก็ได้ เป็นสถานที่นักเดินทางนำลาหรือม้ามากินหญ้าหรือพักผ่อนเพื่อเดินทางไปยังที่อื่นต่อไป

         พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดที่นี่แหละ เกิดในเวลากลางคืน เนื่องจากไม่มีเปลหรือเตียงนอน  พระแม่มารีย์จึงเอาผ้าพันกายให้คลายหนาว แล้ววางไว้ในรางหญ้าที่ใส่หญ้าให้สัตว์กิน

        เราสามารถเห็นภาพนี้ได้จากบัตรอวยพรวันคริสตมาสต่างๆ ซึ่งมักจะได้รับการออกแบบที่สวยงาม แต่ความจริงแล้ว สถานที่เกิดของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นั้น คือสถานที่นอนกลางดินกินกลางทรายนั้นเอง มันสกปรกและน่ากลัวมาก นี้แหละคือพระเจ้าของเรา

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
เดือนพฤษภาคม 2021 บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้าจุดมุ่งหมาย1.เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าถึงบทบาทและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า 2.เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระศาสนจักรตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟกิจกรรม...
บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์
เดือนเมษายน 2021 บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงบทบาทของนักบุญโยเซฟคู่อุปถัมภ์พระนางมารีย์และพร้อมจะตอบรับ เหมือนกับพระนางมารีย์ในการปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้ากิจกรรม บัตรคำ 1. คู่สร้างคู่สม...
บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมีนาคม 2021 บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงคุณค่าของพระคุณการุณย์ที่พระศาสนจักรมอบให้และสามารถรับพระคุณการุณย์ในปีนักบุญโยเซฟได้อย่างถูกต้อง
บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2021 บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าประวัติและบทบาทของนักบุญโยเซฟจากพระวรสาร และภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟช่วยเราให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามแบบอย่างชีวิตของท่าน
บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมกราคม 2021 บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเหตุผลที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศ “ปีนักบุญโยเซฟ”ได้และช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้ทราบ

ปีนักบุญโยเซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021

กฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ
ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟกฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีการประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล...

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 174 (ก.พ- มี.ค. 2021)

สถิติการเยี่ยมชม

0.png0.png7.png7.png2.png2.png8.png
วันนี้3103
เมื่อวานนี้3825
สัปดาห์นี้18642
เดือนนี้62289
ทั้หมด77228

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

3
Online

วันศุกร์, 18 มิถุนายน 2564 19:36