พระบัญญัติประการที่ 8

ccpcommandment08.jpgพระบัญญัติประการที่แปด
อย่าใส่ความนินทา
81. คริสตชนมีหน้าที่ปฏิบัติตนอย่างไรต่อเรื่องของความจริง
    
(2464-2470, 2504) 
คริสตชนจะต้องปฏิบัติตนตามความจริงทั้งด้วยการกระทำและด้วยคำพูด หลีกเลี่ยงการคดโกง การหลอกลวง และการหน้าไหว้หลังหลอก โดยยึดแบบฉบับของพระเยซูเป็นหลักในการดำเนินชีวิต เพราะความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้า คือ ความจริงสูงสุดในชีวิตของคริสตชน

82. คริสตชนจะต้องเป็นพยานยืนยันถึงความจริงในเรื่องของพระเยซูเจ้าได้อย่างไร
    
(2471-2474, 2505-2506)
คริสตชนจำเป็นต้องเป็นพยานยืนยันถึงความจริงในเรื่องของพระเยซูเจ้าในทุกสนามงานชีวิตของเรามนุษย์ เราต้องยืนยันถึงความจริงนี้แม้จะต้องสละชีวิตของตนเองก็ตาม การยอมตายเพื่อยืนยันถึงความเชื่อในศาสนาเรียกว่า”มรณสักขี”

 83. พระบัญญัติประการที่แปดห้ามกระทำสิ่งใด
    
(2475-2487, 2507-2509)
พระบัญญัติประการที่แปดห้าม การเป็นพยานเท็จ การให้การเท็จ และการโกหก  การด่วนตัดสินผู้อื่น การนินทา การใส่ความ และการทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง การประจบเยินยอ การประจบสอพลอ และการประพฤตินอกลู่นอกทาง 

84. พระบัญญัติประการที่แปดเรียกร้องให้คริสตชนทำอะไร

(2488-2492, 2510-2511)
พระบัญญัติประการที่แปดเรียกร้องให้คริสตชนเคารพต่อความจริง ให้ติดต่อสื่อสารและการให้ข้อมูลแก่กันด้วยความจริงและความรัก เคารพในความลับทางวิชาชีพ และให้ไว้วางใจในการรักษาความลับของศีลอภัยบาป

85. คริสตชนจะต้องใช้เครื่องมือสื่อสารทางสังคมอย่างไร
    
(2493-2499, 2512)
คริสตชนจะต้องใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม จะต้องนำเสนอเนื้อหาที่เป็นความจริง ครบถ้วน ด้วยยุติธรรม ซื่อสัตย์ และความรัก มีความเคารพต่อกฎศีลธรรม  รวมทั้งสิทธิตามกฎหมาย และเคารพศักดิ์ศรีของบุคคลด้วย

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008480930
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1106
2021
12807
16230
94572
8480930
Your IP: 3.236.132.132
2020-08-08 18:34

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725