Black Ribbon

www.kamsondeedee.com

สถิติการเยี่ยมชม

005119584
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
525
1463
10783
1867083
49063
59915
5119584
Your IP: 54.162.218.214
2017-09-22 11:23

คู่มืออบรม

การพัฒนาชีวิตจิตครูคำสอนและผู้ประกาศข่าวดี

หมวดหมู่รอง

        คำสอนฉบับย่อ  เพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เรื่องของพระเยซูเจ้าได้อย่างสั้น ๆ กระชับ ชัดเจน ในลักษณะของการ ถาม - ตอบ โดยคัดเลือกประเด็นที่สำคัญ ๆ จากหนังสือคำสอนพระศาสนจักร    ข้อที่ 422-682 และจัดลำดับเนื้อเรื่องตามหนังสือคำสอนนั้นโดยแบ่งออกเป็นบท ๆ เรียบเรียงโดยคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
แนวทางการอบรมเด็กหน้าแถว โดยใช้พระวาจาและเรื่องสั้นให้คติสอนใจ
คู่มือสำหรับจัดการเข้าเงียบ 1 วันเพื่อเตรียมรับศีลกำลัง
การเข้าเงียบนักศึกษาคริสตศาสตร์
หัวข้อ : ความหมายของชีวิต
โดย คุณพ่อวัชศิลปฺ์  กฤษเจริญ
ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มิถุนายน 2009
ณ ศูนย์ CC สามพราน นครปฐม
จุดประสงค์ : ให้นักศึกษาได้มีเวลาไตร่ตรองชีวิตในเรื่องความหมายของชีวิต ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร เราทำงานไปเพื่ออะไรเพื่อจะได้ใช้เวลาในช่วงแห่งการศึกษาเล่าเรียนให้สอดคล้องกับความเชื่อนั้น

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง
คู่มือสอนศีลกำลัง(ฉบับทดลองใช้)

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ